Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitys ja lainhuuto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena.

Kiinnityksen voi hakea kiinteistön omistaja, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa kiinteistöön. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin valtuuttaa toisen henkilön hakemaan kiinnityksen hänen puolestaan. Tällöin kiinteistön omistajan on allekirjoitettava valtakirja, josta käy ilmi asiamies eli valtuutettu henkilö, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen suuruus.

Kiinnityshakemus lähtökohtaisesti hylätään, jos hakijalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön tai hän ei ole pannut vireille lainhuutohakemusta. Kiinnitys voidaan lainhuudon puutteesta huolimatta kuitenkin vahvistaa, jos lainhuutohakemus on jätetty lepäämään purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi taikka sen vuoksi, että kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun, ja kiinteistön luovuttaja antaa suostumuksensa kiinnittämiseen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa