Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja etuosto-oikeus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kunnalla on etuosto-oikeus alueellaan sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi sen nojalla lunastaa myydyn kiinteistön. Etuosto-oikeus koskee kiinteistöjen lisäksi niiden määräosia ja niistä luovutettuja määräaloja. Etuosto-oikeuden käyttämisestä tehdään aina merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Jos kunta käyttää etuosto-oikeuttaan, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti ostajalle, myyjälle ja Maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta.

Kunnan etuosto-oikeus vaikuttaa myös lainhuudon myöntämiseen. Kiinteistön kaupalle ei nimittäin saa myöntää lainhuutoa ennen kuin etuosto-oikeuden käyttämiselle varattu kolmen kuukauden aika on päättynyt, tai jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ennen kuin on lainvoimaisesti ratkaistu, ettei kunnalla ole tätä oikeutta. Lainhuuto voidaan kuitenkin myöntää jo tätä ennen sellaisessa kiinteistönkaupassa, jossa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta. Näin on silloin, jos kyse on kiinteistönkaupasta, jossa kunta antamansa todistuksen mukaan ei käytä etuosto-oikeutta, tai jos ostajana on myyjän puoliso tai mahdollinen perillinen taikka valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos. Sama koskee pakkohuutokaupassa myytävää kiinteistöä ja kiinteistöä, jonka pinta-ala on alle 5 000 neliömetriä.

Kunnan on haettava lainhuutoa etuostolla hankkimalleen kiinteistölle kuuden kuukauden kuluessa etuoston loppuun saattamisesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa