Minilex - Lakipuhelin

Erityisten oikeuksien kirjaamisvelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Maanvuokraoikeuden haltija on tietyin edellytyksin velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Oikeudenhaltijan tulee siten hakea kirjaamista, jos mainittu oikeus saadaan siirtää kolmannelle taholle kiinteistön omistajaa kuulematta. Alueella tulee lisäksi olla tai sille saadaan ainakin sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Kyseinen sääntö koskee maanvuokraoikeuden haltijan ohella myös muuta toisen maahan kohdistuvan määräaikaisen käyttöoikeuden haltijaa.

Erityisen oikeuden kirjaamista on haettava silloin, kun käyttöoikeus on perustettu tai kun oikeudenhaltija on saanut käyttöoikeuden luovutuksen tai muun saannon perusteella. Kirjaamisvelvollisuus on yhtä lailla yksityishenkilöillä kuin yhteisöillä ja julkisyhteisöilläkin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa