Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset –velallisen sitoumukset


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyn alkaminen ei vaikuta velallisen aikaisemmin tekemiin sitoumuksiin ellei muualla toisin säädetä. Saneerausmenettelyn aloittaminen ei esimerkiksi muodosta sopimuksen päättämisperustetta tai suoraan muuta sopimuspuolten hyväksymiä sopimusehtoja. Viitekoron (maksun viivästymisen perusteella suoritettavan koron) kertyminen saneerausvelalle keskeytyy kun saneerausmenettely alkaa. Sama koskee myös muunlaisia maksuviivästyksen seuraamuksia, jotka ovat riippuvaisia velallisen viivästyksen kestosta. Tällaisia ovat esimerkiksi veron maksamisen laiminlyöntiin liittyvät seuraamukset, kuten veron viivästyskorko tai viivästyskorkoa vastaava korko, veronlisäys a jäämämaksu. Velan ehtojen mukaisen juoksevan koron eli erääntymistä edeltävältä ajalta perittävän koron kertymistä menettelyn alkaminen ei katkaise.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »