Minilex - Lakipuhelin

Mikä on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kirjaamishakemukset, hakemusten käsittelyihin liittyvät tiedot sekä ratkaisut, jotka koskevat kirjaamista. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tarkoituksena on tuoda esille ajantasaisella tavalla sellaiset oikeudet ja rasitukset, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä joko kiinteistöön liittyvässä oikeustoimessa tai jonkin muun päätöksen tekemisessä.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoituksen on katsottu liittyvän pyrkimykseen luoda edellytykset kiinteistöjen turvallisella tavalla tapahtuvalle vaihdannalle ja toisaalta myös eri viranomaisten toiminnan palvelemistarkoitukseen. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoituksena on ensinnäkin kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien ja rasitusten kirjaamisen mahdollistaminen oikeudenhaltijoiden oikeuksien vahvistamisen vuoksi ja toisaalta myös sen takia, että sivullisten edut voitaisiin turvata. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyjen kirjausten katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Kyse on niin sanotusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävien kirjausten julkisuusvaikutuksesta. Kirjatulla oikeudella on lisäksi etusija suhteessa sellaiseen oikeuteen, jota ei ole kirjattu. Toiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tarkoituksena on kirjaamisasioiden käsittelyn edistäminen. Rekisteristä esimerkiksi tarkistetaan, onko jokin aikaisempi kirjaus esteenä haettavana olevalle kirjauksen tekemiselle. Kolmanneksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoituksena on varmistaa, että oikeuksia ja rasituksia koskevaa ajantasaista tietoa on mahdollista saada muun muassa kiinteistöön liittyvien oikeustoimien tekemistä varten.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä pidetään siis kirjaamisasioista eli sinne merkitään lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista, kiinnitystä sekä muita kiinteistöön kohdistuvia oikeuksia ja rasituksia koskevat merkinnät. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa