Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys yrityssaneerauksessa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Maksukyvyttömyyden määrittely muodostaa keskeisen lähtökohdan kaikkeen maksukyvyttömyys- eli insolvenssioikeuteen. Maksukyvyttömyyden ja uhkaavan maksukyvyttömyyden toteaminen ovat myös saneerausmenettelyn kohdalla niin keskeisessä asemassa, että niiden määritelmät on sisällytetty yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin.

Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan yrityssaneerauslaissa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Uhkaavalla maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan laissa puolestaan sitä, että velallinen on vaarassa tulla maksukyvyttömäksi. Saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset poikkeavat toisistaan maksukyvyttömyyden ja uhkaavan maksukyvyttömyyden välillä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa