Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan täydennyksen vaatiminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lakiosan tarkoitus on suojata rintaperillisen oikeutta perintöön. Lakiosa turvaa rintaperillisille vähintään puolet vainajan omaisuudesta. Vainaja on voinut testamentillaan määrätä tai muuten toiminut lakiosan vastaisesti, jolloin rintaperillisen tulee vaatia lakiosan täydennystä.

Lakiosan täydennyskanne on tehtävä vuoden kuluessa siitä kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja lahjoituksesta tai testamentista joka loukkaa hänen lakiosaansa, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli lakiosan täydennystä vaaditaan toiselta rintaperilliseltä, ei tällä ole velvollisuutta luovuttaa yli oman lakiosansa. Eli testamentilla enemmän saanut rintaperillinen saa pitää osuutensa joka vastaa lakiosaa. 

Testamentti on siltä osin tehoton mikäli se loukkaa lakiosaa. On kuitenkin mahdollista että testamentin saaja maksaa rintaperilliselle lakiosaa vastaavan summan rahana. Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen. Perillisellä ei ole oikeutta vedota testamentin tehottomuuteen, mikäli hän on luopunut lakiosastaan. Lakiosan täydennyksen vaatimisiin liittyvissä asioissa neuvon kääntymään lakimiehen puoleen. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa