Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan vaatiminen lakiosavaatimuksella


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lakiosaa ei tule pitää automaattisesti perilliselle tulevana osana perinnöstä siitä syystä, että mikäli perillinen haluaa turvata lakiosaoikeutensa toteutumisen, tulee tämän esittää lakiosaa koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimuksen esittämiselle on varattu aikaa kuusi kuukautta siitä eteenpäin, kun tieto testamentista on annettu siitä säädetyn järjestyksen mukaisesti perilliselle.

Lakiosavaatimuksen tekeminen on suoritettava joko haastemiehen välityksellä tai vastaavasti muuten todisteellisesti. On myös mahdollista, että testamentin saaja välttelee lakiosaa koskevan vaatimuksen tiedoksiantoa, jolloin tällaisen vaatimuksen ilmoittaminen saattaa osoittautua hankalaksi toimeksi. Mikäli asiassa ilmenneiden seikkojen myötä on pääteltävissä, ettei vaatimuksen ilmoittaminen testamentin saajan toiminnan vuoksi ole mahdollista, lakiosaa koskevan vaatimuksen ilmoittaminen voidaan suorittaa myös ilmoittamalla siitä kyseessä olevan aikavälin puitteissa julkaistavassa virallisessa lehdessä. Näin voidaan toimia myös tilanteessa, jossa testamentin asuinpaikasta ei olla tietoisia. Usein lakiosan vaatiminen suoritetaan todisteellisesti siten, että testamentin tiedoksiantoa suoritettaessa rintaperillinen lisää testamenttitiedoksiantoon tiedoksisaantoilmoituksen lisäksi merkinnän siitä, että tämä aikoo vaatia lakiosaa itselleen.

Mikäli perillinen on perittävän kuoleman jälkeen luopunut hänelle kuuluvasta lakiosasta, hänellä ei ole enää oikeutta vedota testamentin tehottomuuteen ja vaatia lakiosaansa itselleen. Oikeus vaatia lakiosaa ei myöskään siirry perilliseltä hänen velkojilleen. Perillisen halutessa varmistaa ja turvata oikeuksiensa toteutuminen testamenttia ja lakiosaa koskevissa tilanteissa, tämän olisi hyvä kääntyä lakimiehemme puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa