Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöpanttioikeuden perustaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistöpanttioikeuden perustamisessa on useita eri vaiheita, jotka on kaikki käytävä läpi toivottujen oikeusvaikutusten, eli käytännössä sitovan panttioikeuden aikaansaamiseksi.

Kiinteistöön on ensinnäkin kiinteistön omistajan hakemuksesta vahvistettava kiinnitys, mistä saadaan todistukseksi panttikirja. Toinen vaihe on se, että kiinnittämisen jälkeen kiinteistön omistajan tulee antaa niin kutsuttu panttaussitoumus, minkä sisältönä on yksinkertaisesti lupaus luovuttaa panttikirja velkojalle tämän saamisen vakuudeksi.

Panttikirja tulee myös luonnollisesti luovuttaa velkojalle. Tämä on kiinteistöpanttioikeuden perustamisen kolmas vaihe. Tehokkaan panttioikeuden syntymisen neljäntenä edellytyksenä on, että velkojalla on todellinen saaminen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa