Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöä koskevan kirjaamishakemuksen sisältö


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kirjaamishakemuksesta tulee käydä ilmi tietyt perustiedot, kuten hakijan nimi, kotipaikka ja henkilötunnus, kaupparekisterinumero tai muu vastaava tunnus. Mahdollinen hakemuksen kohteena oleva kiinteistö on yksilöitävä kiinteistönumeron avulla.

Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa kirjaamishakemuksessa vaatimuksensa tai pyytämänsä toimenpide, mikä on tarvittaessa perusteltava. Myös niin kutsuttu prosessiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan lähettää, tulee ilmoittaa.

Kirjaamishakemus on yleensä tehtävä kirjallisesti, ja hakijan tai hakemuksen laatijan on allekirjoitettava se. Hakemukseen on myös liitettävä tarpeelliset asiakirjat, kuten kirjaamisen perustana oleva vuokrasopimus.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa