Minilex - Lakipuhelin

Keskeytysmääräyksen sisältö


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Täytäntöönpano voidaan keskeyttämismääräyksellä joko osittain tai kokonaan keskeyttää. Tällöin keskeytysmääräys voidaan rajoittaa koskemaan osaa ulosottoperusteessa asetetuista velvotteista tai osaa vaatimuksen määrästä. Keskeytysmääräys voidaan myös rajoittaa koskemaan vain tiettyä omaisuutta. Keskeytysmääräyksessä voidaan myös sallia pelkkä omaisuuden ulosmittaus, mutta kielletään omaisuuden myynti tai varojen tilitys. Määräys voidaan antaa muulla tavalla osittaisena.

Erityisestä syystä tuomioistuin voi määrätä, että jo suoritettu täytäntöönpanotoimi on peruutettava tai keskeytys edellyttää ulosottomiehelle asetettua vakuutta hakijan saatavasta tai keskeytyksestä vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingosta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa