Minilex - Lakipuhelin

Erityisen oikeuden muuttamisen, siirtämisen tai lakkaamisen kirjaaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tiedot kirjatun erityisen oikeuden sisällön muuttamisesta, oikeudenhaltijan vaihtumisesta ja erityisen oikeuden lakkauttamisesta on mahdollista kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Oikeudenhaltijan on tärkeää ilmoittaa kyseisistä muutoksista, koska sivullisella on oikeus luottaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenevien tietojen asianmukaisuuteen. Oikeudenhaltija ei siten voi esimerkiksi vedota vuokrakauden pidentämistä koskevaan kirjaamattomaan sopimukseen asiasta tietämätöntä luovutuksensaajaa vastaan.

Mikäli kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä tai muita käyttöoikeuksia, voi erityisen oikeuden sisällön muuttaminen vaikuttaa näiden arvoon tai pysyvyyteen heikentävästi. Tällaisessa tilanteessa kirjauksen toteuttaminen vaatii muiden oikeudenhaltijoiden suostumuksen. Kyseinen suostumus on tarpeen myös siinä tapauksessa, että kirjattua oikeutta on sovittu muutettavaksi sen jälkeen, kun kiinteistöön on jo haettu kiinnitystä tai toisen erityisen oikeuden kirjaamista. Suostumus on luonnollisesti tällöinkin tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että kirjauksen muutos heikentäisi muiden oikeudenhaltijoiden asemaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa