Minilex - Lakipuhelin

Veropetos ja oikeus avustajaan - KKO:2012:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Puolustaja
    Veropetos
    Törkeä veropetos

Tapauksessa KKO 2012:32 käräjäoikeus oli tuominnut henkilön A vankeusrangaistukseen ja liiketoimintakieltoon törkeästä veropetoksesta, kirjanpitorikoksesta, väärennyksestä ja törkeästä petoksesta. Käräjäoikeus oli lisäksi tuominnut A:n maksamaan vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikulukorvauksia Verohallinnolle. A oli valittanut hovioikeuteen, joka ei ollut käsitellyt valitusta tekemänsä seulonnan perusteella. A oli hakenut muutosta korkeimmalta oikeudelta hovioikeuden päätökseen olla tutkimatta valitusta. A oli vedonnut siihen, että hänen oli katsottu syyllistyneen rikoksiin eikä hän ollut saanut käyttää asiassa oikeusavustajaa, vaikka oikeus avustajaan on ihmisoikeus.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden ratkaisut ja palautti asian käräjäoikeuteen uutta käsittelyä varten. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeudella ei ollut ollut oikeutta seuloa valitusta sen vuoksi, että käräjäoikeus ei ollut riittävällä tavalla huolehtinut siitä, että ilman avustajaa esiintyneellä A:lla oli oikeus tasavertaiseen puolustautumiseen, ja että käräjäoikeus ei ollut ottanut ratkaisussaan kantaa siihen, oliko syyte voitu tutkia kaikilta osin A:lle määrätyistä veronkorotuksista huolimatta. Hovioikeuden olisi siten tullut tutkia A:n valitus, sillä käräjäoikeus oli menetellyt virheellisesti.

 

Korkein oikeus korosti ratkaisussaan sitä seikkaa, että oikeus avustajaan on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen edellytyksistä, joka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Korkeimman oikeuden siteeraaman Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan puolustaja olisi tarpeen ainakin silloin, kun kysymyksessä on vakava, vapausrangaistuksen uhan perustava rikos tai asiassa on vaikeita oikeus- tai tosiasiakysymyksiä. Koska A oli ollut läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä ilman avustajaa eikä käräjäoikeus ollut näyttänyt selvitetyn, että A:lle olisi selvitetty hänen oikeutensa saada avustaja tai että käräjäoikeus olisi harkinnut puolustajan määräämistä omasta aloitteestaan, käräjäoikeus ei ollut riittävästi huolehtinut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa