Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimana saaneen tuomion purkaminen - KKO:2014:95

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen
    Veropetos
    Törkeä veropetos
    Ne bis in idem

Tapauksessa oli kyse siitä, että A oli tuomittu aikaisemmin hovioikeuden antamalla lainvoimaisella tuomiolla henkilökohtaisessa verotuksessa tehdystä törkeästä veropetoksesta. Niinpä A vaati, että hovioikeuden tuomio puretaan, koska hänelle oli saman menettelyn perusteella määrätty verotusmenettelyssä veronkorotusta ennen kuin syyte oli tullut vireille. Osa verotuksista oli tullut lopullisiksi hovioikeuskäsittelyn aikana. Korkeimman oikeuden päätöksen mainituilla perusteilla katsottiin, ettei tuomion voitu katsoa perustuneen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Näin ollen hovioikeuden tuomion purkamiselle ei ollut näin lain mukaista perustetta. Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa, mikäli tuomio perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen.

A vaati korkeimmalta oikeudelta, että lainvoiman saanut hovioikeuden tuomio puretaan ja rangaistusta alennetaan. Korkein oikeus ratkaisi hakemuksen täysistunnossa. Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen siltä osin kuin se koski törkeää veropetosta, mutta muilta osin käsittelyä jatketaan Korkeimmassa oikeudessa.  Ratkaisussa korkein oikeus pohti ne bis in idem –kiellon merkitystä eli ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu ja tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti. Hovioikeus ei kuitenkaan ollut soveltanut kiellon nojalla lakia virheellisesti, koska se oli tuomiossaan nojautunut tuolloin vallinneeseen korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön ne bis in idem –kiellon tulkinnasta eikä ollut jättänyt rikossyytettä tutkimatta. A oli vedonnut siihen, että hänelle oli ennen veropetosta koskeneen syytteen vireilletuloa käräjäoikeudessa määrätty veronkorotukset sen johdosta, ettei hän ollut ilmoittanut tulojaan vuosina 2005-2008, ja teon kuvaus oli täysin sama kuin veronkorotuspäätöksessä käytetty tapahtumankuvaus.

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan myös sillä, että hakemusta ei voitu tutkia kanteluna, koska määräaika oli umpeutunut ja hovioikeuden tuomio oli saanut lainvoiman. Lainvoiman saanut tuomio voidaan rikosasiassa lain mukaan purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen. Korkein oikeus on aiemmin vastaavanlaisessa tapauksessa katsonut, ettei veropetosta koskeneen syytteen tutkiminen ollut tuomion poistamiseen johtava menettelyvirhe, joka osoittaa myös, ettei tuomion tällöin voida myöskään katsoa perustuneen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Lain mukaista perustetta A:ta koskevan hovioikeuden tuomion purkamiselle törkeän veropetoksen osalta ei siten ole.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa