Minilex - Lakipuhelin

Virkatehtävien hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehen tulee hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Tästä virkamiehen velvollisuudesta käytetään nimitystä virantoimitusvelvollisuus. Asianmukaisuudella tarkoitetaan tässä tehtävien hoitamista asianomaiset säännökset huomioon ottaen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Myös puolueettomuus ja huolellisuus kuuluvat asianmukaisuuteen. Tehtävät on lisäksi hoidettava moitteettomasti. Virkamies on hoitanut tehtävänsä viivytyksettä, kun hän ei laiminlyö niitä eikä lykkää niitä perusteettomasti. Virkamiehen tehtävät säännellään yleensä virkasidonnaisesti. Virkamies voi kuitenkin eräissä tilanteissa pidättäytyä tehtävien hoitamisesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun virkamies on estyneenä.

Virkamies ei saa käyttäytyä miten hyvänsä, vaan hänen käytöksensä tulee olla sellaista kuin hänen asemansa ja tehtävänsä edellyttävät. Virkamiehen tulee lisäksi noudattaa häntä koskevia työnjohtomääräyksiä ja valvontamääräyksiä. Virkamies on myös vaitiolovelvollinen. Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »