Minilex - Lakipuhelin

Virkavastuun toteuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavastuulla viitataan virkamiehille virkansa puolesta asetettuun vastuuseen. Virkavastuu on laajempi kuin normaali kansalaisen oikeudellinen vastuu. Virkavastuun toteuttamiseen voidaan päätyä tilanteissa, joissa virkamies on rikkonut virkavelvollisuuttaan tai muutoin toiminut lain vastaisesti.

 

Aluksi on syytä määritellä virkamiehen virkavelvollisuus. Virkavelvollisuuksiin lasketaan ensinnäkin ne velvollisuudet, jotka lukeutuvat viran puolesta virkavelvolliselle. Tämän kaltainen virkavelvollisuus voi olla esimerkiksi virkamiehen vaitiolovelvollisuus viran puolesta hoitamistaan asioista.

 

Virkamiehillä on siis asemansa puolesta niin sanottu virkavastuu. Nimensä mukaisesti se tarkoittaa vastuuta niistä toimista, joita tämä virkansa puolesta toteuttaa. Virkavastuut on tarpeellinen, koska virkamiehet ovat julkisen vallan käyttäjiä. Virkavastuulla turvataan siis hyvää hallintoa ja kansalaisten oikeusturvaa. Virkavastuu on siis keino saattaa virkamiehet vastuuseen sopimattomista toimistaan. Virkavastuu koskee siis julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä ja viranhaltijoita. Virkavastuu voi kohdistua myös muihin julkishallinnon työntekijöihin vaikka. nämä eivät olisi virkasuhteessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


 

Virkavastuuseen joutuminen eli siis virkavastuun toteuttaminen on seurausta virkavastuussa olevan väärästä menettelystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lain rikkominen virkatehtävissä tai virasta johtuvan velvollisuuden laiminlyönti. Virkavastuun toteuttamiseen on olemassa kolme pääsääntöistä menettelykeinoa. Ensiksi on rikosoikeudellinen virkavastuu, toisena vahingonkorvausvastuu ja kolmantena virkavastuun toteuttaminen hallinnollisessa menettelyssä. Rikosoikeudellinen virkavastuu tulee kyseeseen, kun virkavelvollisuuden vastaisesta teosta on määrätty laissa rangaistusuhka. Tällainen teko voi olla esimerkiksi lahjuksen ottaminen. Vahingonkorvausvastuu tulee taas kyseeseen, kun virkavelvollisuuden vastaisesta teosta syntyy vahinkoa, jonka korvaamisesta virkavelvollinen on vastuussa.

 

Voidaan siis todeta virkavastuun toteutumisen olevan seurausta virkavelvollisen henkilön sopimattomista toimista. Virkamiehen tekemästä lain vastaisesta menettelystä työtehtäviä suorittaessaan voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Virkavastuussa olevia henkilöitä on Suomessa useita tuhansia ja heidän virkavelvollisuutensa riippuvat heidän tehtävistään. Varmistuakseen onko virkavastuun toteuttamiseen aihetta kannattaa asia käydä yksityiskohtaisesti läpi lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa