Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehillä on tiettyjä velvollisuuksia, joita ei ole tavallisella työntekijällä. Virkamiehen velvollisuudet on kerrottu laissa. Osa näistä velvollisuuksista koskee virkatehtävien hoitamista. Osa velvollisuuksista puolestaan rajoittaa virkamiehen toimintaa myös vapaa-aikana.

Virkamiehen on esimerkiksi suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Virkamiehen on lisäksi käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. Virkamies, jonka tehtäviin kuuluu edustaa valtiota työnantajana, ei saa toimia valtioon palvelussuhteessa olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa sanotun virkatehtävän kanssa. Virkamiehellä on tietenkin myös velvollisuus noudattaa toiminnassaan lakia. Lisätietoja virkamiehen velvollisuuksista voit kysyä juristeiltamme.

Toki myös viranomaisella on velvollisuuksia palveluksessaan olevaa virkamiestä kohtaan. Viranomaisen velvollisuudet ovat oikeastaan virkamiehelle kuuluvia oikeuksia. Viranomaisen on myös kohdeltava palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole virkamiesten tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa