Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miten virkamiehen velvollisuudet määräytyvät?

Virkamiehillä on tiettyjä velvollisuuksia, joita ei ole tavallisella työntekijällä. Virkamiehen yleiset velvollisuudet on määritelty laissa. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi velvollisuus hoitaa virkatehtävät ja vaitiolovelvollisuus.

Monet virkatehtäviin liittyvät velvollisuudet ovat kuitenkin määritelty virkakohtaisesti. Tällaiset velvollisuudet on voitu määritellä virastoasetuksissa tai viraston sisäisessä työjärjestyksessä. Osa virkamiehen velvollisuuksista määrittyy esimiehen antamien ohjeiden perusteella. Suurin osa näistä velvollisuuksista koskee virkatehtävien hoitamista. On kuitenkin myös velvollisuuksia jotka rajoittavat virkamiehen toimintaa myös vapaa-aikana. Tällaisten velvollisuuksien laillisuutta arvioitaessa on otettava huomioon perus- ja ihmisoikeudet.

Nykyään myös suomalaiset virkamiehet joutuvat yhä enenevässä määrin noudattamaan Euroopan unionin oikeutta. Unionin oikeus on ensisijaista suhteessa kansalliseen oikeuteen, eli unionin oikeuden välittömästi velvoittava säännös, kuten EU-asetus, syrjäyttää kotimaisen oikeuden. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että viranomaisten pitäisi oma-aloitteisesti ottaa huomioon EU- oikeuden ensisijaisuus. Viranomaisten tulee siis tuntea välittömästi vaikuttava unionin oikeuden sääntely.

Miten virkamiehen tulee toimia virkatehtäviä suorittaessaan?

Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukainen hoito tarkoittaa sitä, että tehtävät on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Viranomaisen on osoitettava huolellisuutta tehtävän hoidossa ja puolueettomuutta viranomaisen tekemissä päätöksissä. Viivytyksetön hoito tarkoittaa sitä että tehtäviä hoitaessa ei saa hidastella eikä tehtäviä tule laiminlyödä.

Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. Viranomaisen on luonnollisesti noudatettava huolellisesti lakia virantoimituksessaan.

Vaikuttavatko virkavelvollisuudet virkamiehen yksityiselämään?

Suurin osa virkamiehen velvollisuuksista koskee hänen toimintaansa virka-ajalla. Jotkin velvollisuudet seuraavat kuitenkin virkamiestä myös vapaa-ajalle. Yksi tällainen velvollisuus on vaitiolovelvollisuus tietyistä viranhoitamiseen liittyvistä asioista, ja kielto käyttää hyväkseen virkaa hoitaessa saatuja tietoja. Viranomaisten edellytetään laissa myös käyttäytyvän asiallisesti ja arvokkaasti myös vapaa-ajallaan. Tämä vaatimus on noussut keskustelun aiheeksi, sillä ei ole yksimielisyyttä siitä mitä sillä tarkoitetaan, ja rikkooko tällainen vaatimus virkamiesten perusoikeuksia, kuten sananvapautta.

Yleensä katsotaan, että johtavassa asemassa olevilta virkamiehiltä voidaan heidän asemansa perusteella edellyttää tietyntyyppistä käytöstä myös vapaa-ajalla. Peruste tähän on se että esimerkiksi vapaa-ajalla tehty rikos saattaa merkittävästi heikentää luottamusta viranomaisen toimintaan. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin pidettävä mielessä, että liian ankarat vastuut virkamiehen vapaa-ajallaan tekemistä teoista voivat kielletyllä tavalla rajoittaa virkamiehen perusoikeuksia ja vapautta.

Virkamies, jonka tehtäviin kuuluu edustaa valtiota työnantajana, ei saa toimia valtioon palvelussuhteessa olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa sanotun virkatehtävän kanssa.

Virkamiehen tulee pidättäytyä ottamasta vastaan etuja, jotka vaarantaisivat luottamusta virkamieheen. Virkamies ei saa hyväksyä tai vaatia tällaista etua viran ulkopuolellakaan, jos se olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen vallan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.

Mitä ovat viranomaisen velvollisuudet virkamiestä kohtaan?

Viranomaisella on velvollisuuksia palveluksessaan olevaa virkamiestä kohtaan. Viranomaisen velvollisuudet ovat oikeastaan virkamiehelle kuuluvia oikeuksia. Viranomaisen on kohdeltava palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole virkamiesten tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Varoitukset

  • Jotkin virkamiehen velvollisuudet sitovat häntä myös vapaa-ajalla.
  • Virkamiehen velvollisuuksiin kuuluu velvollisuus pidättäytyä ottamasta vastaan etuja, jotka vaarantaisivat luottamusta virkamieheen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]