Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen terveydentilaa koskevat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamies tai viranhaltija voi olla velvollinen esittämään viranomaiselle tietoja omasta terveydentilastaan. Tällaisten terveyttä koskevien tietojen pitää liittyä tehtävän hoitamiseen, eli millaista tahansa terveyteen liittyvää tietoa ei saa pyytää. Virkamiehen on esitettävä tehtävänsä hoitamisen terveydellisiin edellytyksiin liittyviä tietoja, jos hänen työnantajanaan oleva viranomainen niitä pyytää. Tiedot annetaan yleensä lääkärintodistuksella.

Työnantajana toimiva viranomainen maksaa kustannukset tutkimuksista ja tarkastuksista, joihin virkamies on määrätty menemään. Laissa on kerrottu erikseen, milloin virkamies voidaan velvoittaa menemään huumausainetesteihin.

Milloin terveydentilaan liittyviä tietoja saa pyytää?

Terveydentilaan liittyviä tietoja voidaan pyytää ensinnäkin virkaa täytettäessä, eli silloin kun ollaan palkkaamassa uutta virkamiestä. Virantoimituksen kannalta relevantteja tietoja voidaan siis pyytää myös virkaan hakevilta henkilöiltä vaikka he eivät vielä olekaan virkasuhteessa. Tietoja on yleensä tarkoituksenmukaista pyytää vain siltä hakijalta, joka aiotaan nimittää virkaan tai virkasuhteeseen. Nimitysharkinnan helpottamiseksi tietoja voidaan kuitenkin pyytää useammaltakin hakijalta. Terveydentilatietoja voidaan käyttää palkkaamisperusteena vain jos se on viran hoitamisen kannalta olennaista. Työnhakijoita ei saa aiheettomasti syrjiä terveydentilan perusteella.

Viranomainen voi määrätä virkamiehen terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin tai tarkastuksiin, kun se on välttämätöntä tehtävien hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Selvityksiä voidaan tehdä virkamiehen työkyvyn alenemisen estämiseksi. Tiedot tuovat myös oikeussuojaa virkamiehelle virkasuhteen päättämistilanteissa. Virkamiestä ei saa erottaa tämän sairauden vuoksi, ellei sairaudesta seuraa työkyvyn olennainen ja pysyvä heikkeneminen. Laissa on erikseen määritelty millaisissa tilanteissa virkamies tai viranhaltija voidaan velvoittaa menemään huumausainetesteihin.  

Miten virkamiehen terveydentilaa koskevia tietoja on käsiteltävä?

Virkamiehen, viranhaltijan tai muun työntekijän terveydentilatietoja saa käsitellä silloin kuin tiedot on kerätty itse tietojen kohteelta tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta. Laissa on määritelty henkilöt jotka saavat käsitellä tällaisia terveydentilatietoja. Tietoa käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus terveydentilatiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on säilytettävä erikseen muista henkilötiedoista.

Virkamiesten ja viranhaltijoiden terveystietojen käsittelystä ja yksityisyydensuojasta säädetään samassa laissa kuin muidenkin työntekijöiden terveystiedoista ja yksityisyydensuojasta, ja sääntely on hyvin pitkälti samanlaista. Virka-aseman erityisvaatimuksista saattaa kuitenkin joissain tapauksessa seurata tiettyjä eroavaisuuksia siinä miten arkaluontoisia tietoja on käsiteltävä.

Varoitukset

  • Terveystietoja ei saa käyttää syrjivällä tavalla, vaan ainoastaan viran kannalta olennaisille tiedoille saa antaa merkitystä
  • Terveystietoa käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus saamistaan tiedoista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]