Minilex - Lakipuhelin

Viranhaltijan virkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranhaltijalla, samoin kuin virkamiehellä, on virkavastuu niistä toimista, joita hän tehtäviään hoitaessa tekee. Virkavastuu voi toteutua rikosoikeudellisena vastuuna, vahingonkorvausvastuuna tai kurinpidollisena vastuuna.

Kuka on viranhaltija?

Viranhaltijalla tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Viranhaltijaa ei tule sekoittaa virkamieheen, jolla tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on virkasuhteessa valtioon. Termejä viranhaltija ja virkamies käytetään sekä arkikielessä että laissa joskus hieman epäjohdonmukaisesti, joten käsitteiden käytössä kannattaa olla tarkkana epäselvyyksien välttämiseksi.

Eroavatko viranhaltijan ja virkamiehen virkavastuut toisistaan?

Virkavastuuseen liittyviä kysymyksiä pohdittaessa on hyvä huomioida, että virkamiesten, viranhaltijoiden, julkisen hallinnon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä valtuutettujen asemaa koskevista asioista säädetään osittain eri laeissa. Monet näitten toimijoiden päätöksentekoa ja asemaa koskevat säännökset ovat pitkälti saman sisältöisiä, mutta on hyvä tiedostaa, että myös eroavaisuuksia saattaa löytyä.

Eräs esimerkki tällaisesta eroavaisuudesta on se, että viranhaltijan kurinpitoa koskevassa sääntelyssä on varoituksen antamiselle säädetty suurempi merkitys irtisanomista edellyttävänä toimenpiteenä kuin valtion virkamiehen virkavastuuseen liittyvässä kurinpitoa koskevassa vastaavassa sääntelyssä. Varoituksen antaminen viranhaltijalle on siis merkitykseltään vakavampi kurinpidollinen seuraamus kuin varoituksen antaminen virkamiehelle.

Sekä virkamiehen että viranhaltijan virkavastuu jakautuu rikosoikeudelliseen-, kurinpidolliseen- ja vahingonkorvaukselliseen vastuuseen. Kuten edellä todettiin, viranhaltijan ja viranomaisen kurinpidollisessa vastuussa on tiettyjä eroavaisuuksia. Rikosoikeudellisen virkavastuun osalta viranhaltijan vastuu on puolestaan samanlainen kuin virkamiehenkin vastuu.

Vahingonkorvauksellinen vastuu on enimmäkseen samanlainen virkamiehillä, viranhaltijoilla sekä julkiseen hallintoon työsuhteessa olevilla henkilöillä. Jos työtehtävään ei katsota kuuluvan merkittävää julkisen vallan käyttöä, ei julkisen hallinnon työntekijöiltä edellytetä samanlaisen huolellisuusvaatimuksen täyttämistä kuin viranhaltijoilta ja virkamiehiltä. Huolellisuusvaatimuksen puuttuminen vaikuttaa myös vahingonkorvausvastuun laajuuteen.

Koska viranhaltijat ovat kunnassa virkasuhteessa työskenteleviä henkilöitä, joutuvat he usein tekemään samankaltaista työtä kuin yksityiset yrittäjät joilta kunta on ostanut jonkin palvelun. Julkisia palveluja suorittaviin yksityisiin toimijoihin olisi aiheellista soveltaa samanlaisia virkavastuuta koskevia säännöksiä kuin virkamiehiin, viranhaltijoihin ja muihin julkisen hallinnon työntekijöihin. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Viranhaltijalla tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan.

Varoitukset

  • Vaikka virkamiehen ja viranhaltijan virkavastuut ovat suurelta osin samanlaisia, on niissä myös joitain eroja

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]