Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuuden rikkomisen rangaistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavelvollisuuden rikkomisesta seuraavat rangaistusluontoiset toimenpiteet voidaan jakaa rikosoikeudellisiin ja kurinpidollisiin rangaistuksiin. Varsinaisten rangaistusluontoisten toimenpiteiden lisäksi virkamies voi joutua vahingonkorvausvastuuseen virkavelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Rikosoikeudellisia rangaistuksia ovat sakko ja vankeus. Kurinpidollisia, eli virkamiehen ja tämän työnantajan välisiä hallinnon sisäisiä seuraamuksia, ovat varoituksen antaminen, virkasuhteen irtisanominen määräaikaisesti tai pysyvästi ja virkasuhteen purkaminen.

Millaisia ovat rikosoikeudelliset rangaistukset virkavelvollisuuden rikkomisesta?

Virkamies vastaa virantoimituksesta virkavastuulla. Jos virkamies virantoimituksessa rikkoo tahallaan virkavelvollisuutensa, eikä kyse ole vähäisestä teosta, syyllistyy hän virkavelvollisuuden rikkomiseen. Tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen virkamies syyllistyy, jos hän huolimattomuuttansa rikkoo virkavelvollisuutensa eikä teko ole vähäinen. Virkavelvollisuuden rikkomisen rangaistuksesta on säädetty rikoslaissa.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta virkamies voidaan tuomita joko sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Tuottamuksellisesta eli huolimattomudesta johtuvasta virkavelvollisuuden rikkomisesta virkamies voidaan tuomita varoitukseen tai sakkoon. Jos virkavelvollisuuden rikkominen ei ole niin vakavaa, että se aiheuttaisi irtisanomisperusteen, pääasiallinen kurinpidollinen seuraus virkamiehelle on varoitus. Valtion virkamies voidaan myös pidättää virastaan rikostutkinnan ajaksi ja rikoksen johdosta hänet voidaan tilanteesta riippuen myös irtisanoa tai virkasuhde jopa purkaa. On hyvä kuitenkin huomata, että jos virkamiehen virkavelvollisuuden rikkominen on kokonaisuudessaan arvioituna vähäistä, ei rikosoikeudellinen rangaistusvastuu ulotu tällaisiin tapauksiin.

Virkavelvollisuuden rikkominen on säädetty rikoslain virkarikoksia käsittelevässä luvussa erikseen rangaistavaksi. Muiden virkarikosten, kuten esimerkiksi lahjomisrikosten, osalta on säädetty paljon tarkemmin siitä, millainen rangaistava teko tarkalleen ottaen on. Virkamies voi syyllistyä virkavelvollisuutensa rikkomiseen monenlaisilla teoilla, kuten esimerkiksi huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönnillä tai esteellisyyssäännösten huomioimatta jättämisellä.

Miksi virkavelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa?

Virkavelvollisuuden rikkomisesta on laissa säädettävä rangaistuksia, jotta virkavastuu toteutuisi käytännössä. Jos virkamiehille ei koituisi seurauksia heidän virkaa hoitaessaan tekemistään virheistä tai laiminlyönneistä, olisivat yksittäisten ihmisten oikeudet vaarassa jäädä toteutumatta. Perustuslain mukaan kaikessa julkisen vallan käytössä on huolellisesti noudatettava lakia. Virkavelvollisuuden rikkomisesta seuraavat rangaistukset turvaavat viimekädessä sen, että julkista valtaa käyttävät virkamiehet, viranhaltijat ja muut henkilöt eivät voi toimia miten tahansa ilman seuraamuksia. 

Varoitukset

  • Virkavelvollisuuden rikkominen on paitsi rikoslaissa rangaistavaa, myös virkasuhteen irtisanomisperuste.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]