Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuuden rikkominen ja tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslaissa. Rikoslain mukaan, jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoo virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutensa arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan panna viralta, jos hän on rikkonut jatkuvasti ja olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa virkamiehen olevan ilmeisen sopimaton tehtäväänsä. 

Virkavelvollisuuden rikkominen on tuottamuksellista, jos virkamies rikkoo virkavelvollisuutensa huolimattomuudesta johtuen. Tällöin virkamies voidaan tuomita tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Erilaista virkarikoksista säädetään rikoslaissa. Rikoslaissa on muun muassa säädetty rangaistavaksi lahjuksen ottaminen, virkasalaisuuden rikkominen ja virka-aseman väärinkäyttäminen, joka tarkoittaa sitä, että virkamies käyttää väärin virka-asemaansa saadakseen itselleen tai toiselle hyötyä, tai aiheuttaakseen toiselle haittaa.

Virkavelvollisuuden rikkomista koskeva lainkohta on eräänlainen yleispykälä, jossa kriminalisoidaan muut kuin edellä mainitut teot joilla virkamies rikkoo virkavelvollisuutensa. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi kyseessä, jos virkamies on käyttänyt asemaansa väärin, mutta toiminnalta puuttuu hyöty- tai vahingonaiheuttamistarkoitus. Teon rangaistavuus määrittyy tapauskohtaisesti. Virkavelvollisuuden rikkomista koskeva lainkohta on jätetty tarkoituksella avoimeksi. Lain esitöissä viitataan virkamieslain mukaiseen velvollisuuteen suorittaa virkatehtävät asianmukaisesti. Asianmukaisuuden on katsottu tarkoittavan sekä tavanomaista huolellisuutta että sen huomioimista mitä viran laadusta ilmeisesti seuraa.

Mitä virkavelvollisuuden rikkominen voi käytännössä tarkoittaa?

Virkavelvollisuuden rikkomisesta voi tulla tuomituksi varsin monenlaisten tekojen seurauksena. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2002:43 talonrakennuspäällikkö ja kiinteistörakennusmestari tuomittiin virkarikoksesta ja kuolemantuottamuksesta pienen lapsen kuoleman jälkeen, sillä heidän katsottiin laiminlyöneen huolellisuusvelvollisuutensa tarkistaa että liikuntahallin katsomorakennelma oli turvallisesti järjestetty. Ratkaisussa KKO 2017:92 puolestaan virkarikokseen katsottiin syyllistyneeksi syyttäjänä toiminut henkilö, joka osallistunut syyttäjävirastossa itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon, vaikka tämä on esteellisyyssäännösten mukaan kiellettyä. Virkavelvollisuuden rikkomisesta on tuomittu myös esimerkiksi virkamiehiä jotka ovat huolimattomuutensa vuoksi myöntäneet yritystukea väärin perustein, ja poliiseja jotka ovat käyttäneet vääriä menettelytapoja rikosten tutkinnassa.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta voi siis tulla tuomituksi hyvin erilaisien tekojen vuoksi. Yhteistä kaikille näille teoille kuitenkin on, että virkamies ei ole hoitanut tehtäväänsä asianmukaisesti. Se millainen teko voi tulla katsotuksi virkarikokseksi, riippuu usein pitkälti siitä millaisia kyseessä olevan virkamiehen virkavelvollisuudet ovat tarkkaan ottaen olleet.

Varoitukset

  • Virkavelvollisuuden rikkomisesta voi joutua rikosoikeudellisen vastuun lisäksi kurinpidolliseen tai vahingonkorvaukselliseen vastuuseen
  • Virkavelvollisuuden rikkomisesta voi tulla tuomituksi varsin monenlaisten tekojen seurauksena.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]