Minilex - Lakipuhelin

Syyteoikeuden vanhentuminen virkavelvollisuuden rikkomisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos virkamies rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, voidaan hänet tiettyjen edellytysten täytyttyä tuomita virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jos virkarikoksen vanhentumisaika pääsee umpeutumaan, ei virkamiestä voi enää tuomita virkarikoksesta.

Miksi virkarikoksilla on erityinen vanhentumisaika?

Virkarikoksissa on usein erityispiirteitä jotka voivat johtaa tutkinnan hidastumiseen. Tällaisia seikkoja voivat olla tutkittavien asioiden monimutkaisuus ja niiden yhteiskunnallinen merkitys. Tästä syystä virkarikosten osalta on säädetty erityinen vanhentumisaika, joka on tavallista vanhentumisaikaa pidempi. Tavallista pidempi vanhentumisaika suojaa ihmisiä tärkeiltä oikeuden loukkauksilta. Jos rikos pääsisi vanhentumaan ei asiaa voisi enää käsitellä oikeudessa. Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti syyteoikeuden vanhentumista virkavelvollisuuden rikkomisessa.

Milloin virkarikos vanhentuu?

Virkarikosten vanhentumisaika on vähintään viisi vuotta. Vanhentumisaika alkaa kulua rikoksen tekopäivästä lukien eli syyte on siis nostettava viiden vuoden kuluessa virkarikoksen tekopäivästä. Vanhentumisajan kuluminen myös katkeaa. Syyte katsotaan tällöin lähtökohtaisesti vanhentumisajan kulumisen katkaisevalla tavalla nostetuksi, kun syytettävälle on esimerkiksi annettu haaste tai sakkovaatimus tiedoksi. Syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan myös erityisissä tapauksissa jatkaa. Tämä tapahtuu syyttäjän tai asianomistajan kirjallisesta hakemuksesta. Tuomioistuin jatkoajan mahdollisesti myöntää tehdyn ja toimitetun hakemuksen perusteella.

Virkavelvollisuuden rikkomisessa, samoin kuin myös muissa virkarikoksissa, syyteoikeuden vanhentuminen tapahtuu viiden vuoden kuluessa rikoksen tekopäivästä alkaen. Toisinaan virkarikokset tulevat ilmi vasta esimerkiksi oikeuskanslerille tehdyn kantelun kautta. Niiden tutkiminen voi myös muodostua hitaaksi kirjallisten selvitysten ja vastineiden hankkimisen johdosta. Tästä johtuen virkarikoksille on säädetty erityinen viiden vuoden vanhentumisaika.

Millaisia ovat vanhentumisajat kurinpidollisissa seuraamuksissa?

Virkamieslain mukaan irtisanominen on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun peruste on tullut virkamiehen työnantajana toimivan viranomaisen tietoon. Oikeuskäytännön mukaan tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti paria viikkoa, mutta huoattavasti pitempiäkin aikoja on pidetty tietyissä tapauksissa kohtuullisina.

Sinällään kiinnostavaa on, että laki ei säädä vanhentumisaikaa varoitukseen antamiseen ryhtymiselle. Yleensä varoituksen antaminen on hallinnon sisäinen kurinpidollinen mekanismi joka ei ole tuomioistuimessa käsiteltävä asia. Tietyistä virkarikoksista voidaan kuitenkin tuomita tekijä saamaan varoituksen. Varoituksella on myös merkitystä varsinkin kunnallisille viranhaltijoille irtisanomista edellyttävänä menettelynä, joten sillä voi olla virkamiehen tai viranomaisen kannalta huomattaviakin seurauksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]