Minilex - Lakipuhelin

Virkavastuun rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perustuslaissa on määritetty virkamiehelle vastuu virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Virkamiehen on virkatoimia suorittaessaan noudatettava tarkoin lakia ja kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Omien virkatoimiensa lisäksi virkamies on vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Se, että virkamiehen toiminnan tulee olla lainmukaista ja että hän on siitä virkavastuussa, muodostaa perustuslaissa määritellyn valvontakeinon virkamiehen toimille.

Mikäli virkamies toimii virkavastuunsa vastaisesti eli rikkoo sitä, seuraamukset voivat olla kurinpidollisia tai rikosoikeudellisia. Lisäksi virkamiehelle voi muodostua vahingonkorvauksellinen vastuu. Lain mukaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Valtion virkamieslaissa säädetään, että virkamiehelle, joka on toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyönyt niitä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Rikosoikeudellinen vastuu virkamiehelle voi syntyä, mikäli hän syyllistyy esimerkiksi lahjuksen ottamiseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen, virkasalaisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa