Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavelvollisuudet ovat virkaan kuuluvia velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa virkamiehien toiminnan tasapuolisuus sekä lainmukaisuus. Kunnan viranhaltijoiden ja valtion virkamiehien yleiset virkavelvollisuudet ovat kunnallishallinnossa ja valtionhallinnossa hyvin toisiaan vastaavia. Näiden sääntelyiden väliltä löytyy kuitenkin myös eroavaisuuksia. Velvollisuuksien vastainen toiminta, käytös tai niiden rikkominen saattaa johtaa varoitukseen tai jopa virkamiehen irtisanomiseen.

Miten virkavelvollisuuksien sisältö määräytyy?

Kaikille virkamiehille yhteiset virkavelvollisuudet määritellään virkamieslaissa. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi velvollisuus hoitaa virkatehtävä asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä sekä vaitiolovelvollisuus virkatehtäviin liittyvistä asioista ja yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä koskevista tiedoista jotka virkamies on saanut virkatehtäväänsä suorittaessaan. Virkamiehen tai viranhaltijan on myös pidätyttävä ottamasta vastaan luottamusta vaarantavia etuja virassaan tai vapaa-ajallaan ja katsottava etteivät virkamiehen mahdolliset sivutoimet vaikuta virkamiehen kykyyn hoitaa asioita puolueettomasti ja riippumattomasti. Virkamiehet ja viranhaltijat ovat myös velvollisia osallistumaan koulutuksiin joihin heidät määrätään.

Suurin osa virkamiesten käytännön tehtäviin liittyvistä velvollisuuksista määräytyy tarkemmalla sääntelyllä kuin mitä virkamieslain virkamiesten yleisiä velvollisuuksia koskevat lainkohdat ovat. Erilaiset asetukset, hallinnolliset ohjeet ja työnjohdon antamat määräykset ohjaavat pitkälti erilaisten virkamiesten päivittäistä työtä. Asetusten, hallinnollisten ohjeiden ja työnjohdon antamien määräysten tulee olla lain mukaisia. Jos tämäntapaiset ohjeet ovat lainvastaisia, on virkamiehen toimittava lain mukaisesti, vaikka joutuisi silloin rikkomaan tällaisia vähemmän velvoittavia sääntöjä. Virkamiehen on kieltäydyttävä noudattamasta lainvastaista määräystä. Käytännössä tällaisia tilanteita esiintyy harvoin. Virkamiesten tulee ottaa työssään oma-aloitteisesti huomioon myös Euroopan unionin suoraan soveltuvat säännökset, kuten esimerkiksi, EU-asetukset. Jos kansallinen laki tai muu säännös on ristiriidassa tällaisen unionin säännöksen kanssa, tulee virkamiehen noudattaa unionin oikeutta.

Virkavelvollisuuksien täyttämisen asianmukaisuutta ja laatua arvioitaessa voidaan ottaa huomioon varsinaisen säännöksen puutteessa myös hyvä hallintotapa, virkamiesetiikka ja hallinnollinen ohjaus ns. soft law –tyyppisenä sääntelynä, eli sääntelynä jolla pyritään ohjaamaan virkamiesten käyttäytymistä, mutta jonka rikkomisesta ei sinällään seuraa sanktioita. Virkamiesetiikan ja hyvän hallintotavan vastaisesta käyttäytymisestä virkamies ei sinällään joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen mutta nämä asiat voivat saada asian oikeudellisessa arvioinnissa merkitystä vaikeissa tapauksissa joissa ratkaisua ei löydy suoraan laista.

On myös hyvä muistaa että on paljon asioita joihin puututaan sekä laissa että hyvän hallintotavan ja virkamiesetiikan kaltaisissa pehmeämmissä ohjeissa. Jokin yksittäinen teko voi hyvin olla sekä virkamiesetiikan vastainen että rikoslaissa kriminalisoitu.

Suurin osa virkavelvollisuuksista velvoittaa virkamiestä vain virka-aikana. On kuitenkin hyvä huomata että osa velvoitteista ulottuu myös vapaa-ajalle. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi vaitiolovelvollisuus ja virkamiehen velvollisuus käyttäytyä arvokkaasti ja asiallisesti. Oikeudellisessa keskustelussa on usein pohdittu mitä tällaiset virkamiehen käyttäytymisvelvollisuudet käytännössä tarkoittavat. Virkamiehiä koskevat samat perusoikeudet kuin muitakin ihmisiä ja olisi hieman kyseenalaista ajatella että virkasuhteessa oleminen rajoittaisi virkamiehen oikeutta esimerkiksi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yleensä on katsottu että mitä korkeammassa asemassa virkamies on sitä enemmän hänen vapaa-ajan käytökseltään voi vaatia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]