Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen virkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehellä on vastuu virkatoimistaan. Virkamiehet toimivat näin ollen virkavastuulla. Virkavastuu on osittain ankarampaa ja kattavampaa kuin yleinen oikeudellinen vastuu. Virkamies vastaa itse siitä, että hänen virkatoimensa ovat lainmukaisia. Joskus hallinnossa päätöksiä tekevät monijäseniset toimielimet. Virkamies on vastuussa tällaisesta päätöksestä, jos hän on sitä kannattanut. Jos virkamies on esittänyt eriävän mielipiteen, hän ei joudu vastuuseen päätöksestä.

Virkamiesten on siis noudatettava tarkoin lakia. Virkamiehiä varten on olemassa erityinen seuraamusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa virkavastuuta. Virkamiestä voivat kohdata erilaiset seuraamukset, jollei hän toimi lainmukaisesti taikka laiminlyö virkavelvollisuutensa. Näitä seuraamuksia ovat rikosoikeudellinen vastuu ja kurinpidollinen vastuu sekä vahingonkorvausvelvollisuus.

Virkamieheen voi kohdistua kurinpidollinen vastuu, joka ilmenee kirjallisen varoituksen muodossa. Virkamiehen nimittänyt viranomainen päättää, ryhtyykö se kurinpitomenettelyyn. Kurinpitomenettelyyn ei ole mahdollista ryhtyä silloin, kun asia pitää saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. On syytä huomata, että virkarikos on eri asia kuin kurinpitorangaistus. Virkavastuuseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »