Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen virkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamies on virkavastuussa niistä toimista, joita hän virkaansa hoitaessa tekee. Suomen perustuslain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Virkavastuu voi toteutua rikosoikeudellisena vastuuna, vahingonkorvausvastuuna tai kurinpidollisena vastuuna.

Virkamies voi joutua virkavastuuseen, jos hän on rikkonut lakia tai muita virkasuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan tai laiminlyönyt tehtäviään.

Keitä virkamiehen virkavastuu koskee?

Virkamiehellä tarkoitetaan virkamieslaissa henkilöä, joka on virkasuhteessa valtioon. On kuitenkin hyvä huomata, että nimitystä ”virkamies” käytetään laissa ja arkikielessä hieman epäjohdonmukaisella tavalla. Rikoslaissa virkavastuu ulotetaan paitsi valtion virkamiehiin ja kunnan viranhaltijoihin, myös esimerkiksi henkilöihin jotka ovat virkasuhteessa tai vastaavassa palvelussuhteessa tiettyihin uskonnollisiin yhteisöihin ja julkisoikeudellisiin laitoksiin.

Virkavastuuseen liittyviä kysymyksiä pohdittaessa on hyvä myös huomioida, että virkamiesten, viranhaltijoiden, julkisen hallinnon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä valtuutettujen asemaa koskevista asioista säädetään osittain eri laeissa. Monet näitten toimijoiden päätöksentekoa ja asemaa koskevat säännökset ovat pitkälti saman sisältöisiä, mutta on hyvä tiedostaa, että myös eroavaisuuksia saattaa löytyä. 

Rikosoikeudellinen virkavastuu koskee kaikkia julkista valtaa käyttäviä henkilöitä, olivat nämä sitten virkamiehiä, viranhaltijoita tai julkishallintoon työsuhteessa olevia henkilöitä. Rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamisalasta säädetään rikoslaissa.

Millaisissa tilanteissa virkamies voi joutua virkavastuuseen?

Virkavastuuta koskevat kysymykset päätyvät silloin tällöin ylimpiin oikeusasteisiin saakka. Esimerkiksi vuonna 1990 tapaus, jossa virkamies oli ollut alkoholinkäytön vuoksi yli kaksi kuukautta poissa työvuoroistaan ja määrätty kurinpitorangaistuksena virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä viraltapantavaksi, päätyi korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Samoin korkeimpaan hallinto-oikeuteen on päätynyt esimerkiksi tapaus jossa viranomainen ei ole noudattanut julkisuuslakia. Korkeimpaan oikeuteen on päätynyt muun muassa tapaus, jossa julkinen kaupanvahvistaja oli vahvistanut kiinteistökaupan oman toimialueensa ulkopuolelta.  Myös virkarikoksia koskevaa oikeuskäytäntöä löytyy runsaasti. Varsinkin virka-aseman hyväksikäyttöä koskevat tapaukset voivat olla hyvin erilaisia keskenään.

Virkavastuuseen voi siis joutua ainakin näennäisesti hyvin erityyppisistä teoista. Yhdistävä tekijä näille teoilla on se että virkamies on jollainen tavalla rikkonut jotain virkavelvollisuuttaan. Virkavastuu voi tarkoittaa maksuvelvollisuuden syntymistä virkamiehelle joko sakkojen tai vahingonkorvausten muodossa, varoitusta tai irtisanomista tai vakavampien virkarikosten kohdalla vankeusrangaistusta.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Virkamiehellä tarkoitetaan laissa henkilöä joka on virkasuhteessa valtioon.
  • Virkamiesten ja viranhaltijoiden virkavastuut muistuttavat suurelta osalta toisiaan mutta myös niistä löytyy myös tiettyjä eroavaisuuksia.

Varoitukset

  • Rikosoikeudellinen virkavastuu voi ulottua julkista valtaa käyttäviin henkilöihin vaikka he eivät olisi virkasuhteessa.
  • Virkamies voi joutua virkavastuuseen rikkoessaan lakia tai virkavelvollisuuksiaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]