Minilex - Lakipuhelin

Virkamiesetiikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä virkamiesetiikka tarkoittaa?

Virkamiesetiikka tarkoittaa virkamiehiltä edellytettäviä arvoja ja periaatteita, sekä niiden noudattamista. Koska virkamiehet käyttävät julkista valtaa, odotetaan heiltä viranhoidossa tietynlaisia käyttäytymistä. Virkamiehen tulee toimia puolueettomasti, riippumattomasti sekä olla päätöksiä tehdessään tasapuolinen. Virkamiehen tulee perustaa päätöksensä voimassaolevaan lakiin ja tehtävä päätöksensä lain puitteissa riippumatta päätöksen kohteesta. Kun virkamies nimitetään virkaansa, hän sitoutuu noudattamaan näitä arvoja ja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassaan.

Virkamiesten tehtävä on käyttää julkista valtaa ja palvella kansalaisia. Koska julkinen toiminta on pohjimmiltaan toimimista kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi, on aiheellista edellyttää virkamiehiltä voimakkaampaa sitoutumista tiettyihin arvoihin kuin mitä tavalliselta ammatinharjoittajalta tai työntekijältä edellytetään.

Millaisia arvoja virkamiesetiikkaan kuuluu?

Virkamiesetiikkaan kuuluvia arvoja ovat esimerkiksi avoimuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Virkamiesten käytännön työssä työn tärkeitä arvoja ovat myös tehtävien asianmukainen ja viivytyksetön hoitaminen, salassapitomääräysten ja -ohjeiden noudattaminen, työnjohto-oikeuden kunnioittaminen ja määräysten noudattaminen ja asemansa arvoisesti käyttäytyminen. 

Hyvään virkamiesetiikkaan kuuluu myös hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate.

Voiko virkamiesetiikan vastaisesta toiminnasta joutua virkavastuuseen?

Virkamiesetiikan vastaista toimintaa ei ole sinällään sanktioitu, sillä se on niin sanottua soft law –sääntelyä, eli sen rikkomisesta ei säädetä rangaistusta. Virkamiesetiikka ei sinällään ota kantaa sanktioihin vaan määrittelee arvopohjan johon virkamiehen toiminnan tulisi perustua.

Toisaalta on hyvä ottaa huomioon, että hankalissa rajatapauksissa joissa pohditaan onko virkamies tai viranhaltija toiminut tavalla joka johtaa virkavastuun syntymiseen, otetaan punninnassa huomioon virkamiesetiikka ja sen arvot. On myös hyvä muistaa, että usein virkamiesetiikan vastainen toiminta on kielletty laissa, tai siitä voi muuten seurata virkavastuun mukaisia sanktioita. Esimerkiksi riippumattomuus on virkamiesetiikan mukainen arvo ja jos se on käytännössä vaarantunut esimerkiksi viranomaisen lahjuksen ottamisen vuoksi, voi virkamies joutua teoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Varoitukset

  • Vaikka virkamiesetiikka ei ole sitovaa lainsäädäntöä, jonka rikkomisesta voisi joutua virkavastuuseen, on useat virkamiesetiikan mukaan tuomittavat teot, kuten esimerkiksi lahjusten vastaanottaminen, säädetty rangaistaviksi rikoslaissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]