Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen virkavastuun sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavastuu tarkoittaa virkamiehen tai viranhaltijan vastuuta niistä toimista, joita he virkaa hoitaessaan tekevät. Virkavastuu koskee lisäksi eräiltä osin myös muuta julkishallinnossa työskentelevään henkilöstöä, vaikka he eivät tekisi työstään virkasuhteessa vaan työsuhteessa. Esimerkiksi rikosoikeudellinen virkavastuu koskee myös tällaisia henkilöitä.

Miten virkavastuun sisältö määrittyy?

Osa virkavastuun ja virkavelvollisuuksien sisällöstä määrittyy yleisten virkamiesten velvollisuuksia koskevien lainkohtien mukaan. Koska erilaiset virkamiehet, kuten poliisit ja peruskoulun opettajat, tekevät hyvin erilaista työtä, monet virkamiesten velvollisuuksista määrittyvät asetusten ja muun lakia alempitasoisen säätelyn perusteella. Se millaiseksi virkavastuu voi muodostua ja millaisista syistä virkavastuuseen voi joutua riippuu pitkälti virkamiehen virkavelvollisuuksien sisällöstä.

Miten virkamiehen tulee toimia hoitaessaan virkatehtäviään?

Perustuslain mukaan kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Tämän vuoksi virkamiehen on noudatettava huolellisesti lakia hoitaessaan virkatehtäviään. Yksittäisen virkamiehen on myös noudatettava esimiehensä ohjeita ja määräyksiä hoitaessaan tehtäviään. Myös virkamiesetiikka ja hyvän hallinnon periaatteet on otettava huomioon virkatehtäviä suoritettaessa, vaikka näiden rikkomisesta ei välttämättä sinällään joudu virkavastuuseen.

Millainen on virkavastuu virkamiehen ollessa monijäsenisen viraston jäsen?

Virkamies ei aina tee päätöksiään itsenäisesti, vaan osa virkamiesten päätöksistä tehdään jonkin viranomaisen elimen jäsenenä. Jos virkamies on erimielinen muun elinten jäsenten kanssa, tulee hänen jättää päätökseen eriävä mielipide. Jos eriävää mielipidettä ei jätetä, on myös alun perin päätöstä vastustanut virkamies vastuussa päätöksen mahdollisesta lainvastaisuudesta.

Päätöksen esittelijän toiminut virkamies on myös vastuussa päätöksistä joita hänen esittelemästään asiasta on tehty. Virkamiehen joka toimii monijäsenisessä elimessä tai esittelee sellaisella jonkin asian kannattaa muistaa mahdollisuus jättää eriävä mielipide, jolla vastuu laittomasta tai virheellisestä päätöksestä voidaan sulkea pois.

Vinkit

  • Jos olet virkamiehenä tekemässä päätöstä monijäsenisen viranomaisen elimen jäsenenä ja olet erimielinen muiden kanssa päätöksestä, muista jättää asiasta eriävä mielipide suojataksesi oikeusasemasi. Tee samoin ollessasi päätöksen esittelijä.
  • Virkavelvollisuuksien ja virkavastuun konkreettinen sisältö määräytyy pitkälti virkatehtävien mukaan.

Varoitukset

  • Muista jättää eriävä mielipide jos olet tekemästä päätöstä monijäsenisen viranomaisen elimen jäsenenä ja olet eri mieltä päätöksestä kuin muut. Muuten voit joutua muiden jäsenten kanssa vastuuseen lainvastaisesta päätöksestä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa