Minilex - Lakipuhelin

Vetoamis- eli väittämistaakka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Väittämistaakka eli vetoamistaakka tarkoittaa asianosaisten velvollisuutta vedota tosiseikkaan, jotta tuomioistuin voisi perustaa ratkaisunsa siihen. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomiota ei saa perustaa sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi vedonnut. Tällaisessa asiassa tuomioistuin ei voi ottaa asiaan vaikuttavaa seikkaa huomioon, jos asianosainen ei ole vedonnut siihen.

Väittämistaakka johtaa siis siihen, että asianosaiset itse määräävät sen seikaston, jonka perusteella heidän vaatimustensa oikeutus ratkaistaan. Vetoamista edellyttävä seikka on esimerkiksi velkomisasiassa velkasuhteen syntyminen ja velan maksamatta jättäminen. Väittämistaakka koskee lähtökohtaisesti myös indispositiivisia asioita eli asioita, joissa sovinto ei ole sallittu. Tosin tuomioistuimen on otettava viran puolesta huomioon seikat, joihin liittyy julkinen intressi. Väittämistaakka aktualisoituu jokaisessa tuomioistuinasteessa, jossa asiaa käsitellään. Näin ollen muutoksenhakutuomioistuin ei voi tukeutua siihen, mihin asianosainen on alemmassa instanssissa vedonnut eli asiassa tulee uudelleen vedota niihin seikkoihin, jotka haluaa tuomion perustaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa