Minilex - Lakipuhelin

Laillinen este siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun asianosainen jää riita-asiassa passiiviseksi ilman laillista estettä, seuraa passiivisuudesta sanktioluontoisia seuraamuksia. Asianosaista ei kuitenkaan katsota passiiviseksi, mikäli hänellä on ollut laillinen este.

Laillinen este on tilanne, jonka takia asianosainen on estynyt saapumasta tuomioistuimeen tai antamaan kirjallista vastausta, lausumaa tai suorittamaan hänelle oikeudenkäynnissä kuuluvaa muuta tehtävää. Hän ei ole voinut siis tehdä häneltä vaadittua tointa tai sen toteuttaminen olisi ollut hyvin vaikeaa hänestä itsestään riippumattomasta syystä. Laillisen esteen tilanteiksi on lainsäädännössä mainittu sairaus ja yleisen liikenteen keskeytyminen, mutta tuomioistuin voi tutkia myös muun ilmoitetun tai muutoin tiedetyn esteen laillisuuden. Mikäli este hyväksytään lailliseksi esteeksi, säilyttää asianosainen tällöin puhevaltansa passiivisuudesta huolimatta. Jos asianosaisen oikeudenkäyntiasiamiehellä on laillinen este eikä toista asiamiestä ole voitu saada ajoissa hänen sijaansa, katsotaan asianosaiselle osoitetun kehotuksen noudattamatta jättämisen johtuneen myös laillisesta esteestä.

Laillinen este poistaa siis asianosaisen passiivisuudesta normaalisti seuraavat sanktiot. Laillinen este voi tulla asianosaiselle tai tämän oikeudenkäyntiasiamiehelle. On kuitenkin syytä huomioida että, jos asianosainen on määrätty henkilökohtaisesti saapumaan oikeudenkäyntiin, ei pelkkä asiamiehen saapuminen sinne riitä. Tällöin asianosaiselta itseltään edellytetään laillista estettä poisjäännille. Muutoin asianosainen katsotaan poisjääneeksi. Asianosainen kannattaa lisäksi huomioida, että laillisen syyn vuoksi estynyt voi hakea tuomioistuimelta takaisinsaantia, jos häntä vastaan on annettu yksipuolinen tuomio passiivisuuden johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa