Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian kanteenmuutoskielto

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynnissä on lähtökohtaisesti voimassa kanteenmuutoskielto. Sillä tarkoitetaan kantajaan kohdistettua kieltoa muuttaa kannetta oikeudenkäynnin aikana siitä, millaisena se on haastehakemuksessa esitetty. Toisin sanoen kantaja ei saa asian käsittelyn aikana tehdä kanteessa esittämiinsä vaatimuksiin ja niiden perusteisiin sellaisia muutoksia, jotka eroavat hänen haastehakemuksessa ilmoittamistaan vaatimuksista ja perusteista.

Kanteenmuutoskielto koskee sellaisia asioita, joissa sovinto on sallittu sekä asioita, joissa sovinto ei ole sallittu. Kanteenmuutoskielto ei ole kuitenkaan aina voimassa riita-asioissa. Kannetta voi olla mahdollista muuttaa kolmessa eri tilanteessa. Kantaja voi ensinnäkin muuttaa kannetta, mikäli olosuhteissa on tapahtunut muutos oikeudenkäynnin aikana, eikä kantaja tämän vuoksi ole voinut aiemmin vaatia tiettyä kanteessa esitetystä poikkeavaa suoritusta. Toiseksi kanteen muuttaminen voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa jokin asianosaisten välinen riitainen kysymys on ratkaistava ennen asian muun osan ratkaisemista. Tällöin tuomioistuin voi antaa välituomion. Kolmanneksi kantaja voi oikeudenkäynnin aikana vaatia muun muassa korkoa, jolloin koronmaksua koskeva vaatimus lisätään kanteeseen.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kannetta tulee muuttaa pääsääntöisesti valmistelun aikana. Kanteenmuutoskieltoa voidaan siis pitää eräänlaisena lähtökohtana riita-asian prosessissa, mutta sen voimassaoloon liittyy myös edellä käsiteltyjä poikkeuksia. Kanteenmuutoskieltoa on perusteltu muun muassa vastaajan puolustautumismahdollisuuksilla. Toisaalta kanteenmuutoskielto myös selkeyttää riita-asian oikeudenkäynnin kulkua ja vähentää turhien viivästyksien syntymistä asian käsittelyssä. Kanteenmuutoskielto on ehdoton prosessinedellytys, ja tuomioistuimen on jätettävä viran puolesta tutkimatta se osa kanteesta, jota on muutettu näiden säännösten vastaisesti. Asianosaiset eivät voi edes yksimielisinä sopia säännösten vastaisten muutosten sallittavuudesta, eikä tuomioistuimella vastaavasti ole harkintavaltaa säännösten soveltamisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa