Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisten totuusvelvollisuus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian asianosaisille, eli asian vireille panneelle kantajalle ja vastapuolena olevalle vastaajalle, on asetettu yleinen velvollisuus pysyä totuudessa tehdessään selkoa niistä seikoista, joihin he vetoavat asiassa sekä lausuessaan vastapuolen esittämistä seikoista. Sama velvollisuus asianosaisilla on, kun he antavat kertomuksensa tai vastaavat kysymyksiin, joita heille todistelutarkoituksessa esitetään. Totuusvelvollisuus velvoittaa asianosaisia pidättäytymään virheellisten ja valheellisten tietojen esittämisestä oikeudenkäynnissä. Asianosainen ei toisin sanoen saa esittää virheellisiksi tietämiään oikeustosiseikkoja eikä toisaalta kiistää vastapuolen esittämää sellaista tosiväitettä, jonka asianosainen tietää todeksi. Totuusvelvollisuus koskee niin haastehakemuksessa ja siihen annetussa vastauksessa esitettyjä tietoja että valmisteluistunnossa ja varsinaisessa pääkäsittelyssä esitettyjä tietoja.

Totuusvelvollisuus on tärkeä jo senkin vuoksi, että asianosaisten kuuleminen todistelutarkoituksessa on usein keskeinen keino sen selvittämiseksi, mitä todella on tapahtunut. Totuusvelvollisuus ei toki estä sitä, etteivätkö asiassa kuultavien asianosaisten kertomukset voisi poiketa toisistaan. Onhan riidan osapuolien käsitys siitä, mitä asiassa on todella tapahtunut usein hyvinkin erilainen ilman, että se tarkoittaisi kummankaan asianosaisen rikkovan totuusvelvollisuutta.

Oma asiansa on se, ettei totuusvelvollisuuden rikkomista ei ole säädetty rangaistavaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö totuudessa pysymättömyydellä tai toisaalta sillä, että asianosainen kieltäytyy vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen, voisi olla haitallisia seuraamuksia. Tuomioistuin voi nimittäin ottaa asianosaisen käyttäytymisen ratkaisuharkinnassa huomioon. Tietyissä tilanteissa asianomaista voi myös kohdata rikoslain mukainen rangaistus perättömän lausuman antamisesta. 

Asianosaisten lisäksi totuusvelvollisuus koskee myös todistajia, asiantuntijoita sekä asianosaisten avustajia ja asiamiehiä. Muistutettakoon myös, että rikosasiassa totuusvelvollisuus on jokseenkin erilainen kuin siviiliasioissa, joihin siis riita-asiat lukeutuvat. Lisätietoa oikeudenkäynnin kulusta niin riita- kuin rikosasiassa löydät Minilexin artikkeleista. Tarvittaessa voit kääntyä myös lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa