Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian ratkaisu valmistelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia on yksityisten ihmisten tai yritysten välinen erimielisyys, jonka riippumaton tuomioistuin ratkaisee. Ennenkuin riita-asiassa käydään pääkäsittely on asia valmistelussa mahdollista pääkäsittelyä varten. Riita-asia voi olla dispositiivinen tai indispositiivinen, eli sovittavissa oleva tai ei sovittavissa oleva. Tällä on suuri vaikutus siihen, voidaanko asia ratkaista jo valmistelussa vai ei.

Mikäli sovinto on sallittu, asia pyritään ratkaisemaan jo valmisteluistunnossa osapuolten kesken. Osapuolten päästessä sopuun tuomioistuin vahvistaa sovinnon asianosaisten kesken. Myös riitaisa asia voidaan ratkaista kirjallisessa valmistelussa, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista. Esimerkiksi silloin, kun asia koskee jutun oikeuskysymystä, eikä asiassa esitetä lainkaan suullista todistelua, voi pääkäsittelyn toimittaminen olla tarpeetonta. Lisäksi edellytetään, ettei kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista tällä tavalla.

Sovittavissa oleva riita-asia voidaan ratkaista valmistelussa myös silloin, mikäli vastaaja ei ole antanut kirjallista vastaustaan määräajassa. Toiseksi riita-asia voidaan ratkaista valmistelussa, mikäli vastaaja ei ole esittänyt kanteen vastustamiselle perusteita tai perusteilla ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella tuomiolla. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa, vaikka kantaja ei olisi vaatinut sitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa