Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian ratkaisu valmistelussa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia on yksityisten ihmisten tai yritysten välinen erimielisyys jonka riippumaton tuomioistuin ratkaisee. Ennenkuin riita-asiassa käydään pääkäsittely on asia valmistelussa mahdollista pääkäsittelyä varten. Riita-asia voi olla dispositiivinen tai indispositiivinen, eli sovittavissa oleva ja ei sovittavissa oleva. Tällä on suuri vaikutus siihen, voidaanko asia ratkaista jo valmistelussa vai ei.

Mikäli sovinto on sallittu, asia pyritään ratkaisemaan jo valmisteluistunnossa osapuolten kesken. Osapuolten päästessä sopuun tuomioistuin vahvistaa sovinnon asianosaisten kesken. Mikäli asianosaiset eivät pääse sovintoon, siirtyy asia pääkäsittelyyn.

Sovittavissa oleva riita-asia voidaan ratkaista valmistelussa myös mikäli vastaaja ei ole antanut kirjallista vastaustaan määräajassa. Toiseksi riita-asia voidaan ratkaista valmistelussa mikäli vastaaja ei ole esittänyt kanteen vastustamiselle perusteita tai perusteilla ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella sopimuksella. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa, vaikka kantaja ei olisi vaatinut sitä. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »