Minilex - Lakipuhelin

Sivullisen kutsuminen kuultavaksi (Litis denuntiatio)

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Litis denuntiatio tarkoittaa tilannetta, jossa sivullinen kutsutaan oikeudenkäyntiin asianosaisen aloitteesta käyttämään väliintulijan puhevaltaa. Kuultavaksi kutsutulla sivullisella tulee tällöin olla väliintulointressi, eli asian tulee koskea hänen oikeuttaan ja tämän tueksi tulee olla todennäköisiä syitä. Tällaisessa tapauksessa sivullinen saa väliintulijan aseman jutussa. Ellei kuultavaksi kutsutulla henkilöllä ole lainkaan omaa intressiä asiassa, häntä voi kuulla asiassa todistajana tai asiantuntijana. Asianosaisen pyytäessä sivullista osallistumaan oikeudenkäyntiin taustalla ovat yleensä hänen omat intressinsä.

Eräissä tapauksissa laissa nimenomaisesti edellytetään sivullisen kutsumista kuultavaksi vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Esimerkkinä laissa edellytetystä sivullisen kuulemisesta on tilanne, jossa muut kuolinpesän osakkaat on kutsuttava oikeudenkäynnissä kuultavaksi, kun yksi pesän osakas ajaa kannetta pesän hyväksi. Tuomioistuimen tulee valvoa, että pesän osakkaille kerrotaan oikeudenkäynnistä, ja että heille on varattu tilaisuus kantansa ilmaisemiseen. Toisena esimerkkinä voisi toimia määräosaisen yhteisomistuksen tilanteet, kun joku tai jotkut yhteisomistajista ajavat kannetta yhteisomistuksessa olevaa esinettä koskevassa asiassa. Tällöin niille yhteisomistajille, jotka eivät osallistu kanteeseen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa