Minilex - Lakipuhelin

Kanteen muuttaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa kanteen muuttaminen oikeudenkäynnin aikana ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Riita-asioiden osalta on näin ollen voimassa kanteenmuutoskielto.

Kanteenmuutoskieltoon liittyy joitakin poikkeuksia, sillä laissa on sallittu kanteen muuttaminen kolmella eri perusteella. Kantaja saa ensinnäkin joissakin tilanteissa vaatia muutakin kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta. Tällaisen vaatimuksen tulee kuitenkin perustua oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai seikkaan, josta kantaja on saanut vasta oikeudenkäynnin aikana tietää. Toiseksi kantaja voi vaatia vahvistamaan oikeussuhteen, joka on riitainen asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä ja jonka selvittäminen on tarpeen jonkin muun asian osan ratkaisemiseksi. Kolmanneksi kantajan on mahdollista vaatia korkoa tai tehdä jokin muu sivuvaatimus. Hän voi esittää uudenkin vaatimuksen, mutta sen tulee johtua olennaisesti samasta perusteesta. Edellä esiteltyjen vaatimusten tekeminen pääkäsittelyssä ei ole mahdollista silloin, kun niiden tutkiminen viivyttäisi asian käsittelyä. Kanteen muuttamisena ei pidetä uusien seikkojen esittämistä kanteen tueksi, jos asia ei uusien seikkojen esittämisen jälkeen muutu toiseksi.

Riita-asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä on siis kiellettyä muuttaa kannetta, ellei kyseessä ole jokin edellä mainituista kolmesta perusteesta. Mikäli haluat tietää lisää kanteen muuttamisesta riita-asiassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa