Minilex - Lakipuhelin

Kanteen muuttaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa kanteen muuttaminen oikeudenkäynnin aikana ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Riita-asioiden osalta on näin ollen voimassa kanteenmuutoskielto eli kannetta ei saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana siitä, millaisena se on haastehakemuksessa esitetty. Kielto palvelee koko oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisuutta. Alussa esitetyt vakaat kannevaatimukset ja -perusteet helpottavat kanteeseen vastaamista. Tämän lisäksi kanteenmuutoskielto on ehdoton prosessinedellytys, eivätkä asianosaiset voi sopia muutoksen sallittavuudesta edes yksimielisesti. Vastaavasti tuomioistuimella ei ole harkintavaltaa säännösten soveltamisessa ja sen on viran puolesta jätettävä tutkimatta se osa kannetta, jota on muutettu kiellon vastaisesti.

Kanteenmuutoskieltoon liittyy joitakin poikkeuksia, sillä laissa on sallittu kanteen muuttaminen kolmella eri perusteella. Kantaja saa ensinnäkin joissakin tilanteissa vaatia muutakin kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta. Tällaisen vaatimuksen tulee kuitenkin perustua oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai seikkaan, josta kantaja on saanut vasta oikeudenkäynnin aikana tietää. Toiseksi kantaja voi vaatia vahvistamaan oikeussuhteen, joka on riitainen asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä ja jonka selvittäminen on tarpeen jonkin muun asian osan ratkaisemiseksi. Kolmanneksi kantajan on mahdollista vaatia korkoa tai tehdä jokin muu sivuvaatimus. Hän voi esittää uudenkin vaatimuksen, mutta sen tulee johtua olennaisesti samasta perusteesta.

Edellä esiteltyjen vaatimusten tekeminen pääkäsittelyssä ei ole mahdollista silloin, kun niiden tutkiminen viivyttäisi asian käsittelyä. Kanteen muuttamisena ei pidetä uusien seikkojen esittämistä kanteen tueksi, jos asia ei uusien seikkojen esittämisen jälkeen muutu toiseksi. Riita-asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä on siis kiellettyä muuttaa kannetta, ellei kyseessä ole jokin edellä mainituista kolmesta perusteesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa