Minilex - Lakipuhelin

Prosessinedellytykset siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Prosessinedellytykset eli oikeudenkäynnin edellytykset ovat sellaisia seikkoja, joiden tulee olla olemassa, jotta kantajan kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Prosessinedellytysten tulee olla kunnossa sekä asianosaisten että asiaa käsittelevän tuomioistuimen osalta. Prosessinedellytyksen puuttuessa tuomioistuin ei voi ottaa kannetta tutkittavakseen.

Tuomioistuinta koskevia prosessinedellytyksiä on kaksi. Tuomioistuimella tulee olla laillinen kokoonpano sekä toimivalta. Kokoonpanon osalta tuomioistuimessa on oltava oikea määrä esteettömiä jäseniä asian käsittelyä varten. Toimivallan suhteen huomioonotettavia seikkoja ovat asiallinen, asteellinen ja alueellinen toimivalta.

Asianosaisten suhteen vaaditaan, että he ovat asianosaiskelpoisia ja heillä on asiassa asiavaltuus. Asianosaisten tai heidän edustajiensa tulee myös olla oikeudenkäyntikelpoisia. Kanteen nostaminen, muuttaminen ja haasteen tiedoksianto tulee tapahtua säädetyin edellytyksin ja määrätyssä muodossa. Samoin kanteen mukaisen vaatimuksen tulee olla sellainen, jota voidaan ajaa tuomioistuinmenettelyssä ja jolle voidaan antaa oikeusjärjestyksen mukaan oikeussuojaa. Tuomioistuin ei voi ottaa sellaista asiaa tutkittavakseen, jota koskevaa kannetta tutkitaan jo tuomioistuinmenettelyssä tai joka on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

Prosessinedellytykset ovat joko ehdottomia tai tahdonvaltaisia. Ehdottomiin prosessinedellytyksiin liittyy niin keskeisesti oikeusturvan takaaminen, että tuomioistuin on velvollinen ottamaan niiden puuttumisen huomioon viran puolesta riippumatta siitä, onko asianosainen tehnyt sitä koskevaa väitettä. Tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumiseen taas asianosaisen on vedottava, jos haluaa tuomioistuimen sen olemassaolon tutkivan. Pääsääntöisesti prosessinedellytykset ovat ehdottomia. Riita-asioissa tahdonvaltaisia prosessinedellytyksiä ovat vain tuomioistuimen alueellinen toimivaltaisuus, haasteen tiedoksiannon lainmukaisuus ja oikea-aikaisuus sekä se, ettei kanne kuulu välityssopimuksen nojalla välimiesten ratkaistavaksi eli että kyseessä ei ole asia, jota voidaan ajaa tuomioistuinmenettelyssä. Asianosaisen kannattaa olla yhteydessä lakimieheen, mikäli epäilee asiassa olevan kyse tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumisesta. Tähän seikkaan on nimittäin vedottava silloin, kun asianosainen käyttää asiassa ensi kertaa puhevaltaa. Muutoin prosessinedellytys korjaantuu eikä siihen voi enää myöhemmin vedota.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa