Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän työnantajalle aiheuttama vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen aikana voi tapahtua tilanteita, joissa työntekijä rikkoo tai laiminlyö joko työsopimuksesta tai lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan niin, että siitä aiheutuu työnantajalle vahinkoa. Tällöin työntekijän on korvattava aiheuttamansa vahinko työnantajalle. Aiheutunut vahinko voi olla aiheutunut työntekijän huolimattomuudesta tai tahallisesta menettelystä. Mikäli työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei korvausvelvollisuutta synny.

Vahingonaiheuttamistilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun työntekijä on tehnyt virheellisen työn tai harrastanut esimerkiksi kilpailevaa toimintaa. Työntekijän virheellisen menettelyn yhteydessä tulee huomioida myös työnantajan työnjohto- ja valvontavalta, jonka puitteissa työnantaja valvoo ja opastaa työntekijää. Työnantaja voi siten osaltaan myötävaikuttaa työntekijän virheelliseen työhön, jos ei ole tätä kunnolla ohjeistanut tai valvonut työn laatua.

Korvattavan vahingon suuruuteen vaikuttavat arviot vahingon suuruudesta ja laadusta sekä vahingon aiheuttajan asema ja muut olosuhteet. Lisäksi työntekijälle maksettavaksi tulevan vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon kohtuusnäkökohdat. Lähtökohtaisesti tahallisesti aiheutettu vahinko tulee kuitenkin korvata täysimääräisesti. Lisätietoja aiheesta voit kysyä juristeiltamme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa