Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan työntekijälle aiheuttama vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö hänelle työsopimuksen tai lainsäädännön mukaan kuuluvia velvollisuuksia, on työntekijä oikeutettu saamaan korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta. Työnantajan vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos vahinko on aiheutunut joko työnantajan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

Työnantaja vastaa myös siitä vahingosta, jonka työnantajan sijainen aiheuttaa. Vahinko puolestaan voi kohdistua työntekijän henkilöön tai esimerkiksi esineisiin, ja korvattavaksi tulee siten aiheutunut vahinko. Korvausta määriteltäessä onkin lähtökohtana täyden korvauksen periaate. Korvauksen määrään vaikuttavat siten virheen tai laiminlyönnin vaikutukset. Toisaalta vahingonkorvauksen määrä voidaan arvioida täyttä määrää pienemmäksi silloin, kun työntekijä on itse myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Korvausta ei kuitenkaan sovitella kohtuusyistä.

Vahingonkorvausvastuu voi siten syntyä esimerkiksi silloin, jos työnantaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, käyttää työnjohtovaltaa väärin tai käyttäytyy syrjivästi. Tällä vahingonkorvausvastuulla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä korvausvastuuta, joka työnantajalle voi syntyä työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Työnantajan vahingonkorvausvastuu puolestaan vanhentuu viidessä vuodessa siitä lukien, kun vahinko on havaittu tai olisi pitänyt havaita, jos työntekijä ei ole vahingonkorvaussaatavaa vaatinut. Henkilövahingoissa, eli esimerkiksi sairauden, vammojen ja kärsimysten osalta vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Neuvoa vahingonkorvaussaatavan vaatimisesta voit kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa