Minilex - Lakipuhelin

Summaarinen menettely eli täysimittaista oikeudenkäyntiä suppeampi ja nopeampi tutkinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riitaiset asiat joudutaan selvittämään oikeudenkäynnissä usein hyvin läpikotaisesti. Kun oikeussuojaa haetaan asiassa, josta osapuolilla ei ole erimielisyyttä, voi tuomioistuin tehdä päätöksensä suppeamman selvityksen pohjalta. Asiat, jotka eivät ole riitaisia, ratkaistaan summaarisessa menettelyssä jo valmistelussa.

Valmistelun ajatuksena on, oikeudenkäynnin keskittämisen turvaamisen lisäksi, ratkaista riidattomat asiat täysimittaista oikeudenkäyntiä nopeammassa ja edullisemmassa menettelyssä. Siitä huolimatta, että vaatimuksen euromäärä olisi korkea, helppo asia on mahdollista käsitellä yksinkertaisessa menettelyssä jo valmistelussa. Vastaavasti monitahoinen ja vaikea periaatteellinen kysymys on tarkoituksenmukaisempaa ratkaista täysimittaisessa oikeudenkäynnissä vaikka vaatimuksen rahamäärä olisikin suhteellisen alhainen.

Valmistelussa voidaan asia, jossa sovinto on sallittu, ratkaista siltä osin kuin kanne on myönnetty tai kanteesta on luovuttu. Samoin valmistelussa voidaan vahvistaa sovinto tai jättää kanne tutkimatta. Kanne jätetään tutkimatta esimerkiksi silloin, kun se on selvästi perusteeton. Selvästi perusteeton kanne on esimerkiksi silloin, kun kantajan vetoamista perusteista ei voi lain mukaan seurata vaadittua oikeusseuraamusta. Riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä. Esimerkiksi silloin, kun jutussa ei esitetä lainkaan suullista todistelua ja riita koskee jutun oikeuskysymystä, voi pääkäsittelyn toimittaminen olla tarpeetonta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa