Minilex - Lakipuhelin

Saako virkamiestä lahjoa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Onko virkamiehen lahjominen kiellettyä?

Virkamiehen lahjominen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Rikoslain mukaan se joka lupaa, tarjoaa tai antaa virkamiehelle tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa, on syyllistynyt lahjuksen antamiseen. Myös kunnan yhtiömuodossa toteutettavaan toimintaan ja ostopalveluja tuottavan yhtiön toimintaan sovelletaan samoja rikoslain säännöksiä, eli näidenkin lahjominen on kielletty. Lahjomisen yrittäminen on rangaistava teko, vaikka lahjominen ei onnistuisikaan. Lahjomiseen syyllistynyt voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lahjuksen antamista pidetään törkeänä, jos lahjan tai edun arvo on huomattava ja virkamiestä pyritään lahjomalla saamaan toimimaan lahjojaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai siten että siitä aiheutuisi kolmannelle osapuolelle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, sekä lahjuksen antamista pidetään kokonaisuutena arvioiden törkeänä. Törkeään lahjuksen antamiseen syyllistynyt voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi tai enintään neljäksi vuodeksi.

Virkamiehen lahjominen rapauttaa julkisen vallan luotettavuutta ja riippumattomuutta ja voi johtaa virheellisiin päätöksiin yksityisen ihmisen tai yrityksen oikeusasemaan liittyvissä asioissa. Lahjusrikoksissa ja korruptiotapauksissa uhreina voi olla julkisen vallan luotettavuuden lisäksi yksityinen osapuoli jonka oikeudellinen asema heikkenee lahjomalla aikaansaadun päätöksen seurauksena.

Onko lahjuksen vastaanottaminen kiellettyä?

Lahjuksen vastaanottaminen on myös säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Lahjuksen vastaanottanut virkamies voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan myös lahjuksen ottamisen seurauksena tuomita viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Myöskään virkamieslain mukaan virkamies ei saa vaatia hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista etua joka voisi heikentää luottamusta virkamieheen tai viranomaiseen. Virkamies voidaan tuomita vankeuteen neljäksi vuodeksi, jos lahjuksen ottaminen katsotaan törkeäksi. Kyseessä on törkeä lahjuksen ottaminen esimerkiksi silloin, kun lahjan tai edun arvo on huomattava. 

Vaikka virkamies ei suorittaisi saamansa lahjan vastapalveluksena mitään kyseenalaista tekoa tai muuttaisi sen perusteella päätöstään, on lahjuksen vastaanottaminen sopimatonta koska se heikentää luottamusta virkamiehen ja viranomaisen toiminnan riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Millaisia lahjomisrikokset voivat käytännössä olla?

Laissa ei ole tarkkaan määritelty esimerkiksi sitä kuinka suuren taloudellisen edun vastaanottaminen on kiellettyä. Olennaista on se, onko etuus omiaan heikentämään luottamusta julkisen vallan riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Oikeuskirjallisuudessa on nostettu virkamiehille tarjotut matkat esimerkiksi tilanteesta, jossa on välillä hankala arvioida, onko taloudellisen edun vastaanottaminen sopimatonta ulkopuolisten virkamiehille kustantamista virkamatkoista. Vaikka matka olisi sinällään asiallinen virkamatka se voi silti tarjota virkamiehelle lain kieltämän etuuden. Myös erilaiset alennukset tai kestitykset vastaavat pienehköt etuudet voivat tulla katsotuiksi sellaisiksi, että ne heikentävät luottamusta viranomaisen toiminnan puolueettomuuteen.

 

Vinkit

  • Virkamiehen kannattaa kieltäytyä vastaanottamasta mitään sellaista taloudellista etua joka voisi vaarantaa luottamuksen virkamiehen puolueettomuuteen.

Varoitukset

  • Virkamiehen lahjominen ja lahjuksen vastaanottaminen on kielletty rikoslaissa. Lahjomisrikoksista voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa