Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian pääkäsittely on suullinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, ensi asteessa siis käräjäoikeudessa. Riita-asian pääkäsittely on suullista käsittelyä. Riita-asian pääkäsittelyn suullisuus mahdollistaa asianosaisten välisen vuoropuhelun toteuttamisen, ja tukee osaltaan oikeudenkäynnin keskittämisen ja välittömyyden toteutumista.

Pääkäsittelyssä asiat käsitellään lähtökohtaisesti seuraavassa järjestyksessä. Ensin tuomioistuin selostaa lyhyesti, mihin asian valmistelussa on päädytty ja tiedustelee, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantaa. Tätä osuutta kutsutaan alkukeskusteluksi. Tämän jälkeen asianosaiset perustelevat vuorollaan kantansa sekä lausuvat vastapuolen perustelujen johdosta. Tätä vaihetta kutsutaan asiaesittelyksi. Tuomioistuin ottaa esittelyn jälkeen vastaan todistelun. Lopuksi asianosaiset esittävät loppulausuntonsa niin kutsutussa loppukeskustelussa. Tämä järjestys ei kuitenkaan ole täysin ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa tarvittaessa.

Koska riita-asian pääkäsittely on suullinen, eivät asianomaiset saa lukea tai antaa tuomioistuimelle kirjallista lausumaa tai muutoinkaan esittää asiaa kirjallisesti. Asianosainen voi kuitenkin lukea asiakirjasta vaatimuksensa sekä suorat viittaukset oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen sekä sellaisiin asiakirjoihin, jotka vain suullisesti esitettyinä on vaikea ymmärtää. Tällaisia suullisesti esitettyinä vaikeasti ymmärrettävissä olevia asiakirjoja voivat olla esim. teknisiä tai numerotietoja sisältävät asiakirjat. Käsittelyn suullisuus ei myöskään estä asianosaista käyttämästä kirjallisia muistiinpanoja muistinsa tukena. Lisäksi on säädetty, että valmistelussa laadittuun kirjalliseen yhteenvetoon saadaan tukeutua pääkäsittelyssä tarkoituksenmukaisella tavalla. On hyvä muistaa, ettei pääkäsittelyn suullisuus tietenkään estä asianosaisia vetoamasta kirjallisiin todisteisiin. Asianosaiset voivat myös käyttää loppulausunnossaan omana apuvälineenään muistiota. Näitä asianosaisen omia muistiinpanoja ei kuitenkaan anneta tuomioistuimelle.

Pääkäsittelyyn sisältyy siis neljä erilaista vaihetta: alkukeskustelu, asiaesittely, todistelu ja loppukeskustelu, jotka kaikki ovat suullisia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa