Minilex - Lakipuhelin

Millon kilpailukieltosopimus on mitätön?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimuksen tekemiselle täytyy aina olla erittäin painava syy; ilman hyvin merkittävää perustetta kilpailukieltosopimus on mitätön.

 

 Mitättömyysperusteeksi kilpailukieltosopimukselle voi olla mm. se, että kilpailukieltosopimus on laadittu sellaiselle työntekijälle, jonka toimenkuva ei käsitä esimerkiksi merkittäviä tutkimus- tai tuotekehitystehtäviä tai jos työ on lähinnä suoritustasoista. Näissä tapauksissa kilpailukieltosopimukseen sitouttaminen ei yleensä ole perusteltua. 

 

Sopimukseen voidaan kuitenkin velvoittaa työntekijä, jonka koulutukseen työnantajan voidaan katsoa panostaneen hyvin runsaasti; Jos työntekijä siirtyisi kilpailevalle yritykselle töihin tai perustaisi itse oman yrityksen, jossa harjoittaisi samantyyppistä toimenkuvaa kuin edellisessä yrityksessä, voisi koulutettu ihminen hyötyä niin sanotusti entisen työantajan kustannuksella ja uusi työpaikka voisi saada mittavaakin kilpailuetua. 

 

 Myöskin kilpailukieltoehdon laaja-alaisuutta tulee punnita. Työntekijän asema organisaatiossa ja työnkuva vaikuttavat olennaisesti siihen, voidaanko työtehtävien perusteella pitää oikeutettuna sitouttamista kilpailukieltosopimukseen; Mikäli riittävää perustetta ei ole, on sopimus mitätön. Jos taas voidaan katsoa, että työntekijän toimenkuvaan liittyy sellaista osaamista tai tietotaitoa, jollaista kilpailijoilla ei yleisesti ole käytettävissään, voi kilpailukieltoehto olla perusteltu

 

Kipailukieltosopimus on mitätön, mikäli sille asetetut ehdot eivät täyty. Jos siis laillista perustetta kilpailukieltosopimuksen tekemiselle ei ole, työntekijää ei voida velvoittaa sopimukseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa