Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku ja sopimussakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osapuolet voivat sopia sopimusrikkomustilanteiden varalta näissä tilanteissa maksettavasta sopimussakosta. Sopimussakon määrääminen on melko yleinen käytäntö, kun puhutaan esimerkiksi kiinteistön kaupasta ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopimussakolla tarkoitetaan sopimusrikkomuksen perusteella maksettavaa hyvitystä, ja se tulee yleensä käytäntöön siinä tilanteessa, kun kaupan toinen osapuoli vetäytyy kaupanteosta sen jälkeen, kun myymisestä tai ostamisesta ollaan jo sovittu, tai sopimusehtoja ei muutoin noudateta.

Sopimussakosta tulee nimenomaisesti sopia etukäteen; sopimussakon maksamista ei voida velvoittaa lain nojalla, vaan kyse on kahden osapuolen välisestä sopimuksesta. Koska sopimussakko tulee käytäntöön sopimusrikkomustilanteissa, olisi sen ehdoista ja edellytyksistä sovittava etukäteen sisällyttämällä sopimukseen sopimussakkoa koskeva ehto. Parhaimmillaan sopimussakko turvaa sekä myyjän että ostajan puolta ja lisäksi toimii ’’lisäkannustimena’’ kaupantekotilanteessa.

Sillä sopimussakon perusteena on sopimusrikkomus, esimerkiksi vuokranantajan on mahdollista vaatia sopimussakon suorittamista, mikäli vuokralainen haluaa irtautua vuokrasopimuksestaan ennen vuokrasopimuksessa sovittua päättymisaikaa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokralainen on sitoutunut maksamaan yhden kuukauden ylimääräistä vuokraa vastaavan summan rahaa, jos haluaa purkaa vuokrasopimuksensa ennenaikaisesti. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Sopimussakosta on erilaisia tyyppejä ja näitä sovelletaan eri tavalla riippuen tilanteesta. Esimerkiksi asunto-osakekapassa käytettävästä kaupan purkua koskevasta sopimussakosta käytetään yleisesti termiä vakiokorvaus, kun taas kiinteistön kaupassa käytetään terminä sopimussakkoa, joka tulee suoritettavksi, mikäli määrämuotoinen esisopimus jää toiselta kaupanteon osapuolista noudattamatta. 

Mikäli sopimuksen velvoittavuudet esimerkiksi sopimussakon tai muiden ehtojen osalta mietityttävät, olisi tilanteessa hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa