Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaupan purku voi tulla kyseeseen sekä kiinteistön että irtaimen kaupassa. Kaupan purku tarkoittaa sitä, että osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ja molempien on palautettava se, mitä ovat sopimuksen perusteella saaneet. Esimerkiksi kuluttajankaupassa myyjän viivästyksen vuoksi tapahtuvassa kaupan purussa myyjän on viipymättä palautettava ostajalle kaikki kyseisen sopimuksen perusteella maksetut suoritukset. Ostajan on vastaavasti palautettava kaupan kohde myyjälle. Kaupan purku on käytännössä viimesijainen keino silloin, kun jompikumpi sopimuspuoli ei ole täyttänyt sopimuksella perustettuja velvoitteitaan. Ennen kaupan purkamista voi olla tarkoituksenmukaista selvittää, voiko sopimuksen pitää voimassa esim. virheen korjaamisen tai hinnanalennuksen avulla. 

Kun kyse on asunnon kaupasta, ostajalla on lähtökohtainen oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen, ennakoidun viivästyksen, myyjän konkurssin, asunnon virheen tai kaupan oikeudellisen virheen vuoksi. Oikeudellinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun käy ilmi, että sivullinen omistaa asunnon tai osan siitä. Myyjän lähtökohtainen oikeus kaupan purkuun syntyy silloin, kun kyseessä on maksuviivästyksestä johtuva olennainen sopimusrikkomus.

Ostajalla on lähtökohtainen oikeus kaupan purkuun silloin, kun kyse on myyjän viivästyksestä ja viivästyksellä on olennaista merkitystä ostajalle. Myyjän viivästyksestä on kyse silloin, kun myyjä ei luovuta kaupan kohdetta sovittuna ajankohtana tai jos ajankohdasta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. 

Pääsääntöisesti kaupan purkaminen siis edellyttää vastapuolen olennaista sopimusrikkomusta. Myyjän osalta sopimusrikkomuksena tulee kyseesen kaupan kohteessa oleva virhe tai tavaran luovuttamisen viivästyminen. Ostajan sopimusrikkomuksista keskeisin on kauppahinnan maksuvelvollisuuden laiminlyönti. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistön kaupassa ostajalla on oikeus purkaa kauppa erilaisissa tilanteissa. Oikeus kaupan purkuun syntyy esimerkiksi silloin, jos kiinteistössä on olennainen laatuvirhe, olennainen vallintavirhe tai olennainen oikeudellinen virhe. Vallintavirhe on kyseessä esimerkiksi silloin, kun myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tiedon voimassa olevasta kaavasta tai jos kiinteistöllä olevaan rakennukseen ei ole tarvittavaa lupaa. Oikeus kaupan purkamiseen on myös silloin, kun myyjä on kaupan tekemisen jälkeen laiminlyönyt kiinteistön asianmukaisen huolenpidon, oikeudettomasti käyttänyt kiinteistöä tai muutoin huolimattomuuttaan vahingoittanut sitä sillä seurauksella, että kiinteistölle aiheutunut vahinko on olennainen. Myös silloin, kun myyjä ei täytä kauppaan liittyvää suoritusvelvollisuutta ja sopimusrikkomus on olennainen koko kaupan kannalta, ostajalla on oikeus purkaa kiinteistön kauppa. Ostajalla on kaupan purun tilanteissa lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta.

Myyjä voi purkaa kiinteistön kaupan silloin, kun kyse on ostajan viivästyksestä ja viivästys on olennainen, eikä ostaja suorita kokonaista kauppahintaa. Jos kiinteistön kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on luovutettava ostajan maksama kauppahinta takaisin ostajalle.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa