Minilex - Lakipuhelin

Kanteiden yhdistäminen eli kumulaatio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynnissä voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä kannetta. Asioiden yhdistämisestä eli kumulaatiosta puhutaan silloin, kun useita erillisiä kanteita käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Kanteiden yhdistämisen ajatuksena on se, että kun asiat koskevat samaa oikeussuhdetta tai samoja asianosaisia ja niiden käsittelyssä esitetään samoja todisteita, ei usean erillisen oikeudenkäynnin toimittaminen ole järkevää. Samoin kanteiden yhdistämisen kautta tuomioistuimella on parempi mahdollisuus saada kattava yleiskuva asiasta ja näin riski keskenään ristiriitaisista ratkaisuista toisiinsa liittyvissä asioissa ehkäistään. Toisaalta useiden juttujen käsittely samassa oikeudenkäynnissä voi mutkistaa käsittelyä ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiaineiston käsittelyä. Tästä johtuen tuomioistuin voi harkintansa mukaisesti torjua juttujen yhdistämisen tai erottaa jo yhdistetyt kanteet toimitettavaksi erillisissä oikeudenkäynneissä.

Objektiivisesta kanteiden yhdistämisestä puhutaan silloin, kun on kysymys samojen asianosaisten välisten asioiden yhdistämisestä. Kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Subjektiivinen kanteiden yhdistäminen on kyseessä silloin, kun toisella tai kummallakin puolella on useita asianosaisia. Kantajan useita vastaajia vastaan tai usean kantajan yhtä tai useampaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Subjektiivisessa kumulaatiossa kahden asianosaisen piiri laajenee esimerkiksi siten, että kantajapuolelle liittyy siihen oikeutettu sivullinen. Vaikka kanteet olisi yhdistetty samassa oikeudenkäynnissä käsiteltäviksi, voi tuomioistuin valmistella ja ratkaista kanteet erikseen. Tietyissä tapauksissa kumulaatio on pakollinen, toisissa taas harkinnanvarainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa