Minilex - Lakipuhelin

Eurooppalainen maksukyvyttömyysasetus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritysten toiminnoilla on yhä enemmän rajat ylittäviä vaikutuksia, jonka vuoksi näitä toimintoja säännellään myös Euroopan unionin lainsäädännöllä. Yritysten rajat ylittävä maksukyvyttömyys vaikuttaa myös sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Euroopan unionin jäsenvaltioita sitoo EU:n asetus maksukyvyttömyysmenettelystä. Tämän asetuksen myötä on yhtenäistetty jäsenvaltioiden rajat ylittävän konkurssin sääntely. Maksukyvyttömyysasetuksen soveltamisalaan eivät kuulu Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot. Euroopan unionilla on vahva toimivalta kansainvälisen konkurssioikeuden alalla, ja unionin antaman lainsäädännön avulla säännellään jossakin jäsenvaltiossa alkaneen konkurssin oikeusvaikutuksia toisen jäsenvaltion alueella.

Maksukyvyttömyysasetuksen tarkoituksena on yhteensovittaa maksukyvyttömän velallisen omaisuutta koskevat toimenpiteet eri jäsenvaltioissa konkurssimenettelyn aikana. Asetuksella pyritään lisäksi estämään konkurssivelallista siirtämästä omaisuuttaan tai oikeudenkäyntejä jäsenvaltiosta toiseen edullisemman oikeusaseman saamiseksi. Maksukyvyttömyysasetus ei kuitenkaan perusta ylikansallista konkurssimenettelyä, vaan jokaisella jäsenvaltiolla säilyy oikeus määrätä omasta konkurssilainsäädännöstään. Näin ollen maksukyvyttömyysasetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa konkurssimenettelyyn sen jäsenvaltion lakia, jossa kyseinen menettely on aloitettu. Maksukyvyttömyysasetus antaa kuitenkin suuntaviivat jäsenvaltioille rajat ylittävän kansainvälisen konkurssin pesänselvitykseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa