Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset kanteiden yhdistämiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanteet voidaan yhdistää käsiteltäväksi samassa oikeudenkäynnissä vain, jos ne on nostettu samassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa lyhyen aikavälin sisällä toisistaan, ja ne kaikki koskevat samassa menettelyssä käsiteltävää riita-asiaa. Joissakin tilanteissa kanteet on käsiteltävä yhdessä ja toisissa tilanteissa tuomioistuin voi harkita, käsitelläänkö kanteet yhdessä vai erikseen. Kanteet tulee käsitellä yhdessä, kun ne koskevat samaa riita-asiaa, eli kun niissä esitetyt vaatimukset perustuvat samoihin tai samanlaisiin seikkoihin. Kun kantaja ajaa samaa vastaajaa vastaan useampaa kannetta, jotka kaikki johtuvat samoista perusteista, tuomioistuimen tulee käsitellä kanteet yhdessä. Samoin vastaajan kantajaa vastaan nostama vastakanne tulee käsitellä samassa oikeudenkäynnissä alkuperäisen kanteen kanssa.

Tuomioistuin voi harkintansa mukaan käsitellä myös muut kanteet yhdessä silloin, kun se katsoo, että kanteiden käsitteleminen yhdessä on järkevää ja kanteet tulevat näin hyvin selvitetyiksi. Esimerkiksi asioissa esitettävän todistelun ollessa yhteistä, on tarkoituksenmukaista yhdistää asioiden käsittely tuomioistuimessa. Juttujen yhdistäminen on harkinnanvaraista myös silloin, kun useiden kanteiden perusteet ovat samat, mutta kanteet on nostettu eriaikaisesti. Tällöinkin kanteiden tulee olla nostettu toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa