Minilex - Lakipuhelin

Poliisi ja vangitseminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on voimakkaimmin henkilön vapauteen puuttuva pakkokeino. Tämän vuoksi vangitsemisesta päättäminen kuuluu aina tuomioistuimelle eikä esimerkiksi poliisille. Vangitsemisesta päättää pääsääntöisesti se tuomioistuin, jolla on toimivalta syyteasiassa. Ennen syytteen nostamista vangitsemisesta saa kuitenkin päättää myös joku muu käräjäoikeus, jossa asian käsittely käy päinsä.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies, joihin myös poliisi kuuluu, tekee kuitenkin esitutkinnan aikana vangitsemisvaatimuksen. Pakkokeinolaissa on tyhjentävästi lueteltu pidättämiseen oikeutetut poliisipäällystöön kuuluvat virkamiehet. Tällaisia virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisiylijohtaja, poliisiylitarkastaja, keskusrikospoliisin päällikkö, poliisipäällikkö, liikkuvan poliisin päällikkö, rikoskomisario ja komisario. Sen sijaan esitutkinnan jälkeen vangitsemisvaatimuksen tekemisestä päättää syyttäjä. Vaatimus pidätetyn vangitsemista on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Vastaavasti vangitsemisvaatimus on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä. Tuomioistuin ei saa ilman tällaista vangitsemisvaatimusta määrätä rikosasian vastaajaa vangittavaksi. Lisäksi poliisi osallistuu vangitsemisvaatimuksen käsittelyyn tuomioistuimessa, sillä vangitsemisvaatimuksen tehneen on oltava läsnä vaatimusta käsiteltäessä.

Koska pidättämiseen oikeutettujen virkamiesten, kuten poliisin, tehtävänä on vangitsemisvaatimuksen tekeminen, pääsevät he täten osaltaan vaikuttamaan vangitsemista koskevaan päätöksentekoon. Lopullinen päätösvalta vangitsemisasioissa kuuluu joka tapauksessa käräjäoikeudelle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »