Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot ja poliisi


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset ovat oikeutettuja käyttämään rikosprosessuaalisia pakkokeinoja. Toimivaltaa on myös tuomioistuimilla. Poliisin lisäksi esitutkintaa voivat tehdä rajavartiolaitos, tulli ja puolustusvoimien virkamiehet, joiden toimivaltuudet on määritelty erityislainsäädännössä. Pääsääntöisesti pakkokeinoista päättää esitutkintaa suorittava virkamies ja syyttäjä asian siirryttyä syyteharkintaan. Joissakin tapauksissa eräisiin pakkokeinoihin tarvitaan tuomioistuimen päätös.

Pakkokeinolakiin on säädetty poliisin valtuudet suorittaa pakkokeinoja esitutkinnan aikana. Rikosprosessuaalisilla pakkokeinoilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla rikosprosessi turvataan tarvittaessa käyttämällä fyysistä pakkoa. Rikosprosessuaaliset pakkokeinot siten edellyttävät aina tehtyä tai epäiltyä rikosta eli esitutkinnan aloittamista.

Pakkokeinot voivat kohdistua vapauteen (kiinniottaminen, pidättäminen, vangitseminen ja matkustuskielto) tai muuhun (kotietsintä, henkilön tarkastus ja katsastus, takavarikko, tekninen valvonta ja tarkkailu).

Pakkokeinojen käytössä tulee aina soveltaa suhteellisuusperiaatetta, vähimmän haitan periaatetta ja hienotunteisuuden periaatetta. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa