Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottaminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kiinniottaminen voi tarkoittaa terminä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä käytetään suppeassa merkityksessä itsenäisestä pakkokeinosta, joka sisältää lyhytaikaisen vapaudenmenetyksen. Toinen merkitys on laajempi: kiinniottamisella voidaan tarkoittaa myös pidättämistä, vangitsemista, noutoa tai säilöönottamista taikka muuta viranomaisen toteuttamaa vapaudenmenetystä.

Pakkokeinona kiinniottaminen tarkoittaa henkilön vapauden riistämistä lyhyeksi ajaksi hänen henkilöllisyytensä selvittämistä ja/tai kuulustelua ja muun mahdollisen esitutkintatoimenpiteen varten. Kiinniottaminen siis voi sisältää henkilön tosiallisen valtaanottamisen, kuljettamisen poliisiasemalle tai muuhun esitutkintapaikkaan ja henkilöllisyyden selvittämisen sekä kuulustelun ja muun esitutkintatoimenpiteen. Mahdollisia toimenpiteitä, joihin kiinniotettu voi joutua osallistuman ovat esimerkiksi ryhmätunnistus taikka henkilön tai esineen tunnistaminen.

Pakkokeinolain mukaan kiinniotto-oikeus on myös jaettu kahteen: poliisin kiinniotto-oikeuteen ja yleiseen kiinniotto-oikeuteen. Lisäksi järjestyksenvalvojille ja yksityisille vartijoille on lailla säädetty oikeuksia käyttää voimakeinoja.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »