Minilex - Lakipuhelin

Päätös saneerausohjelman vahvistamisesta ja saneerausmenettelyn lakkaamisesta ilman ohjelman vahvistamista


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Äänestysselvityksen saatuaan tuomioistuin voi, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, varata asiaan osallisille tilaisuuden antaa äänestysselvityksestä sekä ohjelman seurantaa koskevista järjestelyistä määräpäivään mennessä kirjallisen lausuman. Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausohjelman vahvistamisesta ja määrännyt ohjelman seurantaa koskevista asioista, on selvittäjän annettava päätös tiedoksi asiassa osallisille. Saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää.

Mikäli joku asianosaisista vaatii menettelyn keskeyttämistä tai saneerausvelan velkoja vaatii velallisen asettamista konkurssiin, on tuomioistuimen varattava velalliselle, selvittäjille ja saataviensa suuruuden perusteella merkittävinä pidettäville velkojille sekä muillekin velkojille, joita tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla hakemuksesta, tilaisuus antaa määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma tai kutsuttava asiaan osallinen kuultavaksi istuntoon. Selvittäjä huolehtii kehotuksen ja kutsun sekä vaatimuksen tiedoksiannosta velalliselle ja velkojille. Selvittäjän on myös viipymättä annettava saneerausmenettelyn lakkaamista tarkoittava päätös tiedoksi kaikille asiaan osallisille henkilöille.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »